Fackförbundet ST kommenterar rättsläget om blockaden mot Tesla

Publicerad: 2023-11-28

Pressmeddelande Fackförbundet ST anser att Tesla med sina stämningsansökningar utmanar inte bara den svenska modellen, utan även det svenska förvaltningssystemet.

I Sverige regleras strejkrätten i vår grundlag Regeringsformen. Det gör att den är juridiskt starkare än till exempel den förvaltningslag som styr postutdelning, eller den förordning  som anger att Transportstyrelsen ska hantera registreringsskyltar.

Tesla tycks inte acceptera att svenska myndigheter förhåller sig neutrala till konflikter på arbetsmarknaden, vilket är reglerat i lag. Då är det viktigt att det svenska rättssystemet står pall och att de instanser som hanterar processen är de som har expertisen för lagstiftningen det aktuella fallet. Vi menar därför att tingsrätten inte har behörighet att pröva Teslas stämningsansökan, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST anser att om Tesla vill ha prövat huruvida Postnord agerar korrekt bör företaget vända sig till Post- och telestyrelsen som är tillståndsmyndighet för Postnords postverksamhet.

 Fackförbundet ST anser vidare även att det interimistiska beslut som Norrköpings tingsrätt utfärdat gentemot Transportstyrelsen bryter mot flera gällande svenska lagar. Beslutet innebär att myndighetsutövningen som i det här sammanhanget utgörs av utfärdande av registreringsskyltar, flyttas från Transportstyrelsen till företaget Aktiebolaget Scandinavian Motorcenter, som tillverkare av själva skyltarna.

Det finns inget lagstöd för att Transportstyrelsen ska tvingas delegera den myndighetsutövningen till ett företag, bara för att ett stort amerikanskt multinationellt bolag vill ha det så. Det interimistiska beslutet i Norrköpings tingsrätt kan därför ifrågasättas, säger Åsa Erba Stenhammar.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss