Britta Lejon fortsätter som ordförande i Fackförbundet ST

Publicerad: 2024-05-29

Pressmeddelande På Fackförbundet STs pågående kongress har Britta Lejon idag omvalts till förbundsordförande för en ny mandatperiod. Även Peter Lennartsson fick fortsatt förtroende i sin roll som förste vice ordförande, medan Linda Söderman tillträder som ny andre vice ordförande. Kongressen har också antagit ett nytt förbundspolitiskt program som samlar förbundets ställningstaganden och värderingar.
Britta Lejon, Fackförbundet STs förbundsordförande

Jag känner mig rörd och naturligtvis även stolt över att få medlemmarnas förtroende. Jag hoppas och tror att vi genom de beslut som årets kongress tagit gör förbundet tydligare och än mer fokuserat i medlemmarnas viktigaste frågor, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Britta Lejon har varit förbundsordförande sedan 2012. Hon har tidigare bland annat varit statsråd 1998-2002 med ansvar för demokrati-, förvaltnings-, konsument-, och ungdomsfrågor, samt riksdagsledamot 2002-2006. Hon har också en bakgrund som förtroendevald inom ST när hon arbetade som statstjänsteman på dåvarande Kommunikationsdepartementet.

Förste vice ordförande Peter Lennartsson bor i Uppsala och arbetar som flygledare på Luftfartsverket. Han har arbetat fackligt sedan 1998 på klubb-, sektions- och avdelningsnivå och är sedan 2003 även avdelningsordförande i ST inom Flygledningen.

Nyvalda andra vice ordförande Linda Söderman bor i Karlstad och jobbar på Skatteverket i Karlstad. Hennes nuvarande fackliga uppdrag är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i avdelningsstyrelsen för Skatteverket och ordförande i Mittregionen.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

  • Alejandra Pizarro Carrasco, ST inom Universitet och högskolor
  • Joachim Danielsson, ST inom Kriminalvården
  • Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen
  • Anna Forslund, ST inom Kultursektorn
  • Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk
  • Thord Jansson, ST inom Statens institutionsstyrelser
  • Mikael Sandberg, ST inom Trafikverket
  •  Ida Sjögren, ST inom Swedavia
  • Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan 
Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss