Statsanställda tjänstemän kräver individuell lönegaranti och möjlighet till distansarbete

Publicerad: 2023-06-22

Pressmeddelande Krav på möjlighet till distansarbete, kortare arbetstid, och garanterad löneökning för varje individ. Det är de huvudsakliga yrkanden som Fackförbundet ST genom samverkansorganet OFR/S,P,O lägger fram i årets avtalsrörelse.

Löneutvecklingen står i fokus i en tid som präglas av en osäker ekonomisk situation för många, med inflation och reallönesänkningar. Fackförbundet ST kräver också att karensavdraget slopas för att öka tryggheten för den som blir sjuk.

Dagens ekonomiska situation har skapat ett akut behov att stärka våra medlemmars ekonomiska förutsättningar. Därför går vi nu med full kraft in i den här avtalsrörelsen för att förbättra deras löneutveckling. Staten har inte råd att förlora viktig kompetens till andra branscher, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST är det största förbundet inom OFR/S,P,O, ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor och företräder 102 000 medlemmar i statlig tjänst: Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet och Förbundet Reservofficerarna. Motpart i avtalsförhandlingarna för statlig sektor är arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket (AgV).

Många statliga tjänstemän vittnar om osunda arbetsförhållanden och ohållbar arbetsbelastning. Möjligheten till återhämtning har minskat drastiskt. Samtidigt visade pandemin tydligt att distansarbete i många fall ökade effektiviteten, minskade stressen och skapade en bättre balans mellan arbetsliv och fritid för de anställda. 

Distansarbete är här för att stanna. Tillsammans med minskad arbetstid är det ett konkret sätt att ta krafttag mot ohälsosam arbetsbelastning och stress. Att erbjuda anställda inflytande över var, när och hur de utför sina jobb på bästa sätt är avgörande för att skapa en attraktiv, inkluderande och effektiv arbetsplats, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Samtidigt kräver Fackförbundet ST att ingen ska tvingas att arbeta på distans på grund av arbetsgivarens ovilja att betala för en kontorsplats. För vissa är kontoret den bästa platsen för arbetsro, för andra en tillflykt från hotfulla och våldsamma hemförhållanden. Det behöver arbetsgivaren ta hänsyn till.

Det här yrkar OFR/S,P,O i avtalsförhandlingarna:

  • Att lönerna ska höjas med minst 7,4 procent under två år, i nivå med märket.
  • Garanterad löneökning för varje individ, för att säkerställa reallöneökning för alla över tid.   
  • Slopat karensavdrag och sjuklön från dag ett. 
  • Höjd semesterlönegarantin så att de som tjänar minst får en högre semesterersättning.  
  • Förkortad arbetstid.  
  • Att alla arbetsgivare ska erbjuda sina anställda möjlighet att arbeta på distans och att de som nekar distansarbete tydligt ska kunna motivera varför. 
  • Att alla arbetsplatser inom staten ska teckna avtal som ger goda förutsättningar för distansarbete. 
  • Att alla arbetsgivare ska erbjuda sina anställda ett fysiskt kontor. 
  • Ett helt nytt arbetsmiljö- och likabehandlingsavtal som underlättar samarbetet mellan fack och arbetsgivare och gör att medlemmarna får en bättre arbetsmiljö. 

Ta del av Fackförbundet STs yrkanden i sin helhet. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss