Är kriminalpolitik verkligen regeringens fokus? Fackförbundet ST kommenterar vårbudgeten

Publicerad: 2023-04-18

Pressmeddelande Regeringen och Tidöpartierna lyfter återkommande fram kriminalpolitiken som ett av de viktigaste områden att fokusera på.

Fackförbundet ST anser därför det är märkligt att regeringen väljer att lyfta fram det extra anslag som Kriminalvården får som en satsning, när myndigheten självt tydligt visat att det behövs så mycket mer.

Att det ska komma ytterligare tillskott i höstbudgeten dämpar inte oron inför de utmaningar som kriminalvården står inför.

Såväl myndighetsledning som vi som arbetstagarorganisation inom Kriminalvården har länge flaggat för svårigheterna att rekrytera personal  - och rätt personal – till landets anstalter. Därför kunde man förledas tror att den nya regeringen skulle inse behovet av att göra en större satsning där. Men dagens budgetbesked är långt ifrån tillräckligt för att dämpa oron för personalförsörjningen, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Kriminalvården har meddelat att man skulle behöva 750 miljoner kronor mer för att kunna hantera platsbristen, personalförsörjningen och ökade hyreskostnader. Av detta skjuter regeringen nu till mindre än hälften,300 miljoner kronor, med beskedet att man återkommer i höst med beslut om mer.

Det är vagt. Det signalerar inte det fokus man säger sig ha på att lösa Kriminalvårdens problem, säger Britta Lejon.

Regeringen aviserar också kommande beslut att ompröva det offentliga åtaganden och lägga ner myndigheter utan att precisera vilka som kan komma i fråga.

Minnet är kort tycks det. Att stärka den statliga beredskapen får ju inte bara handla om säkerhetspolitik och militärt försvar. Lärdomen från pandemin var  just behovet av att ha en statsförvaltning som är dimensionerad för framtida kriser, säger Britta Lejon.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss