Separata bilder på Camilla Asp och Niklas Simson.

Avsnitt 26. Civil beredskap - är staten redo ifall det blir krig?

Publicerad: 2024-03-22

Över två år har gått sedan Ryssland gick in fullskaligt i Ukraina. Krigsberedskap är på allas läppar, men har myndigheter blivit bättre på civil beredskap under de här två åren? Vet alla statligt anställda vad de ska göra om det blir krig?

Camilla Asp, överdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Niklas Simson från Fackförbundet ST ger sin syn hur på staten ligger till när det gäller beredskapen. Svenska myndigheter har kunnat lära sig en hel del av sina kollegor i Ukraina. Till exempel att en väldigt otippad del av staten kommer att behövas om kriget kommer. 

Programledare: Silvia Kakembo

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss