En mamma sitter framför datorn och jobbar medan sonen står och hoppar bakom henne

Sluta urskulda ett aktivt arbete för jämställdhet!

Publicerad: 2023-03-08

Blogg Jämställdhet kan kännas ospännande. Det är inte ett lika hett debattämne som det var tidigare. Det beklagar jag. Det kan tyckas som om vi har kommit långt och att vi har mer allvarliga problem att ta itu med. Men just det är ett slitet argument, och tyvärr långt ifrån första gången som det används för att nedprioritera jämställdhetsarbetet.

Martina Cras, utredare Fackförbundet STMartina Cras, utredare Fackförbundet ST

Martina Cras

Utredare Fackförbundet ST

Ett annat argument är att det löser sig med tiden eller av den yngre generationen. Men vanligtvis löser sig inte problem av sig själv. Utvecklingen mot jämställda löner har stått och stampat senaste åren och nu för första gången visar Lön hela dagen att utvecklingen har backat. Inte mycket, men ändå backat.

Upplevelsen av jämställdhet skiljer sig mellan män och kvinnor

I Fackförbundet STs senaste arbetsmiljöundersökning "Hur mår anställda på statligt uppdrag?” ser vi att kvinnor som grupp är mer stressade än män. Men även att synen på hur jämställd arbetsplatsen är med avseende löne-, karriär och kompetensutveckling skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Män upplever ofta arbetsplatsen som mer jämställd än kvinnor. Och det är kanske en delförklaring till varför frågan värderas olika.

Illustration över vabb

Alla måste få förutsättning att orka ett helt arbetsliv

De organisatoriska förutsättningarna på arbetsplatsen tenderar att skilja sig åt mellan män och kvinnor. Trots detta är det fortfarande ovanligt med ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett sådant perspektiv krävs för att identifiera och komma till rätta med ojämställdhet i arbetsmiljön. Ett exempel på det är att kvinnor tenderar ha arbetsuppgifter med mindre handlingsutrymme. Det kan vi ändra via en genusanalys och att ställa relevanta krav. Vi måste sluta acceptera att det är stora skillnader mellan män och kvinnors arbetsmiljö. Såväl kvinnor som män måste orka ett helt arbetsliv.

Att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

En avgörande jämställdhetsaspekt i arbetslivet är att kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Det finns minst två problem som uppstår när småbarnsföräldrar måste vara hemma med sjukt barn. Dels har vi de småbarnsföräldrar som har arbeten som betecknas som unika, det vill säga att ingen annan gör deras jobb när de är frånvarande. Det betyder att de sannolikt är mer stressade och i högre utsträckning ”vobbar” (jobbar hemifrån samtidigt som de tar hand om sina barn) för att hinna med. Dels har vi småbarnsföräldrarna med yrken där det är viktigt att arbetet hela tiden är bemannat. Ett exempel på det är inom spårtrafiken eller Kriminalvården, där det kan finnas en känsla av att det inte känns helt okej att vabba, även när det behövs. Att vabba ska inte påverka lön-och karriärutveckling, men gör det ändå, och det är främst kvinnors löneutveckling som påverkas visar Försäkringskassans analys. Därför måste uttagen av vab-dagar bli jämställda.

Genom att organisera arbetet så att oförutsedd frånvaro inte påverkar organisationen i lika hög grad kan arbetsgivare bidra till att underlätta situationen för yrkesarbetande föräldrar. Det går att komma till rätta med problematiken, exempelvis genom ett teambaserat eller horisontellt arbetssätt kollegor emellan. Det som krävs är vilja, planering och kreativitet.

Utmaningarna ser självklart olika ut beroende på var personen jobbar. Därför går det inte ha generella lösningar utan dessa måste anpassas efter varje arbetsplats. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare underlätta för medarbetare att förena arbete med föräldraskap. I föräldraskapet ingår ju att ta hand om sjuka barn. Att detta fungerar är viktigt för ett jämställdhets arbetsliv – för både män och kvinnor.

Ta ansvar och gör jobbet!

Att påstå att jämställdhetsarbetet inte kan prioriteras är inget annat än en dålig ursäkt för att slippa ta ansvar. Nu när vi ser att utvecklingen går bakåt gällande jämställda löner och kvinnors arbetsmiljö trots år av facklig kamp för jämställda arbetsplatser, är det viktigare än någonsin att arbeta systematiskt och genusmedvetet för att skapa ett arbetsliv som värnar både kvinnor och män.

Vi kan inte slå oss till ro och inbilla oss att tiden löser alla jämställdhetsproblem. Mycket kvarstår att göra även 2023. Arbetsgivare på statligt uppdrag, kroka arm med oss och ta ert ansvar! Låt oss gemensamt skapa en jämställd arbetsplats i dag, inte om 100 år.

Martina Saar, utredare Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss