Jämställdhet är fortfarande aktuellt

Publicerad: 2024-02-19

Blogg Även om frågan om jämställdhet gradvis förflyttat sig bort från den politiska agendan, är den fortfarande högst aktuell. Inte minst om vi ser till folkets engagemang i frågan. Det visade sig tydligt under Forum Jämställdhet där bland annat föräldraförsäkring, arbetsvillkor och den ojämställda stressen stod i fokus.

Martina Cras, utredare Fackförbundet STMartina Cras, utredare Fackförbundet ST

Martina Cras

Utredare Fackförbundet ST

Den politiska agendan har gradvis förflyttats sig bort från jämställdhet. I SVT:s vallokalundersökning (Valu) 2018 låg jämställdhet på tredje plats över väljarnas viktigaste frågor. År 2022 hade frågan sjunkit till sjunde plats. Egentligen har frågan inte tappat så mycket räknat i procent, från 48 till 42 procent. Det är bara det att andra frågor har också blivit viktiga för väljarna.

Även om det ibland kan kännas som att ingen längre är intresserad av jämställdhet, så är det fortfarande en mycket viktig fråga och ligger faktiskt högre i Valu 2022 än den gjorde 2014.

Forum jämställdhet blir därför en viktig påminnelse om att arbetet fortsätter och är en betydande fråga. Forum Jämställdhet är en årlig konferens som samlar aktörer från olika sektorer och nivåer för att både diskutera och inspirera till jämställdhetsarbete. Denna gång i ett soligt Karlstad under temat FN:s hållbarhetsagenda 2030. Bland de frågor som särskilt belystes var hur jämställdhet kan främja hållbar utveckling, hur digitaliseringen påverkar jämställdheten och hur man kan motverka våld och diskriminering och vilken betydelse den svenska föräldraförsäkringen har för jämställdheten. Forumet bjöd på analys över möjligheten till förkortad arbetstid, offentlig upphandling och en jämställd beredskap. Inte minst arbetsvillkor viktiga delar i arbetet för jämställdhet.

Föräldraförsäkringen firar 50 år, vilket ger anledning att reflektera och dra slutsatser. Kvinnor tar ut mer föräldraledighet, särskilt den obetalda delen. Detta framhävs i TCO:s nya rapport om föräldraförsäkringen. Anledningen till det är att oftast är det den födande kvinnan som är hemma under barnets första år. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är opåverkad under barnets första år, oavsett hur många föräldradagar den föräldralediga tar ut.

Vi behöver göra mer för att det ska bli ett generellt jämnare uttag av föräldraledighet. Det är dags att utmana våra fortfarande sedimenterade föreställningar om vem som ska vara hemma och ta hand om barn. Framför allt krävs förändrade attityder och perspektiv. Vi måste ta avstånd från den förlegade synen att kvinnor ska vara de som tar hand om hem och barn. För samtidigt förväntas kvinnor arbeta under sämre arbetsvillkor och som en konsekvens av det får de lägre livsinkomst än vad männen får. Problemen som togs upp på konferensen är tyvärr allt för välbekanta. Kvinnor har fortfarande sämre arbetsvillkor än män. Inom kvinnodominerade yrken finner vi fler medarbetare per chef, sjukskrivingarna är generellt högre och mer emotionellt belastade arbeten utförs av kvinnor. För tydlighetens skull bör det nämnas att män i samma positioner blir sjuka i samma utsträckning.

Var är arbetsgivarna?

Vilka var det som deltog? Jo, det var staten, regionerna, kommunerna och civilsamhället. Men jag kan inte låta bli att undra var arbetsgivarna var? Sveriges Kommuner och Regioner samt Byggföretagen var de enda arbetsgivarorganisationerna som hade en utställningsmonter på konferensen. Trots att frågor om jämställdhet borde vara lika viktiga för arbetsgivaren som de är för de fackliga organisationerna. Dessutom har vi ju kunskap om att många frågor som rör jämställdhet kan lösas i samverkan med arbetsgivaren.

Det är dags att vi gör upp med gamla strukturer och normer som hindrar oss från att uppnå ett jämställt samhälle. Det är dags att vi tar ett gemensamt steg framåt och skapar en framtid där alla har samma möjligheter och rättigheter.

För att åstadkomma förändring behövs engagemang, hårt arbete och samarbete från alla delar av samhället - från arbetsgivare till fackförbund, från politiker till enskilda individer. Vi måste alla bidra med vad vi kan för att skapa en jämställd framtid.

Och en del av arbetet började på Forum Jämställdhet 2024. Jag bär med mig en känsla av att det händer faktiskt något, lite överallt. Det pågar faktiskt ett aktivt arbete över hela Sverige för att skapa jämställdhet och ge alla lika möjligheter.

Fackförbundet ST arbetar för att alla ska ha lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet, oavsett kön. Vi jobbar ständigt för att sjukskrivningarna ska minska och vi vill att också arbetsgivaren ska göra detsamma. Det tjänar alla på.

Till er alla som kämpar för jämställdhet – ge inte upp. Era insatser gör skillnad. Varje steg bidrar till att skapa en mer jämställd värld. Så fortsätt kämpa, så ses vi igen den 8 mars.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss