Vi fördömer krigsbrotten i Mellanöstern och kräver ett eldupphör

Publicerad: 2023-12-19

Nyhet Tillsammans jobbar fackföreningsrörelsen för fackliga och mänskliga rättigheter på många platser runtom i världen. Inom ramen för vårt arbete inom den globala organisationen PSI fördömer vi därför kraftfullt de pågående krigsbrotten i Mellanöstern. Där kriget mellan Israel och Hamas fått förödande konsekvenser i Gaza.

STs förbundsordförande Britta Lejon är sedan några månader ordförande för PSI, som företräder över 30 miljoner anställda inom offentlig sektor över hela världen. Dessa personer är avgörande för att sjukvård, vattenförsörjning, utbildning, energiförsörjning och transporter ska fungera. Deras säkerhet måste garanteras! Genèvekonventionen om sårade, sjuka och civila måste respekteras.  

Tyvärr rapporteras det att detta inte följs i Gaza idag. WHO och FN vittnar bland annat om stora förluster av sjukvårdspersonal och internationella hjälparbetare. Att infrastrukturen för offentliga tjänster har förstörts.

Detta måste få ett slut. Vi kräver ett eldupphör!

Läs hela PSI:s uttalande

Läs om PSI:s insats för att hjälpa sjukvårdsarbetare i Gaza att komma till tals i WHO.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss