Uttalande om kriget mellan Israel och Hamas

Publicerad: 2024-01-31

Nyhet Fackförbundet ST fördömer de terrorhandlingar och krigsbrott som utförts och fortfarande begås mot civila i Gaza och Israel.

Vi uppmanar den svenska regeringen och EU att med alla medel förmå de stridande parterna till en omedelbar vapenvila. Den humanitära hjälpen måste nå de civila i Gaza och gisslan måste friges. 

Att upphöra med biståndet till FN:s organ UNRWA kommer bara öka nöden för de mest utsatta: barnen och övriga civila i Gaza. 

STs internationella organisation PSI har tillsammans med andra internationella fackliga organisationer manat världssamfundets ledare att snarast bidra till en vapenvila och även att garantera säkerheten för den sjukvårdspersonal och de hjälparbetare som verkar i Gaza.

Läs uttalandet från den samlade globala fackföreningsrörelsen

Läs om PSI:s insats för att hjälpa sjukvårdsarbetare i Gaza att komma till tals i WHO.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss