Ungdomsfängelser är inte det enkla svaret på en komplex fråga

Publicerad: 2023-12-15

Nyhet Samhället måste kunna ta hand om de allra mest sårbara och utsatta barnen. För det krävs en stor förändring där myndigheter och andra aktörer behöver ges rätt förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Regeringens förslag om ungdomsfängelser möter inte det behov av förändring som finns. Det skriver Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon tillsammans med ST inom Kriminalvården och ST inom SiS, i ett yttrande till regeringen.

Frågan om hur de allra mest sårbara och utsatta barnen ska tas om hand är stor och komplex. Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga begränsar tyvärr den komplexa frågan till att handla om att välja mellan Kriminalvården och SiS. Det är två verksamheter som länge varit kraftigt underdimensionerade, vilket har resulterat i stora brister i arbetsmiljön och en hög personalomsättning.

Vår bedömning är att reformen i praktiken inte kommer innebära någon större skillnad för unga lagöverträdare. Det signalerar bara hårdare tag. Istället för att lägga pengar på en kostsam reform där man flyttar ansvaret från en myndighet till en annan borde regeringen fokusera på hur Kriminalvården och SiS ska få rätt förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. Det måste också finnas en bättre samordning mellan staten och andra aktörer i samhället som arbetar med det förebyggande arbetet, säger Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST. 

Fackförbundet ST delar utredningens problembild att det finns ett behov av förändring av hur samhället hanterar unga lagöverträdare, i synnerhet unga som hamnar i gängkriminella miljöer. Det kräver i första hand att samhället i ett tidigt skede satsar på brottsförebyggande åtgärder och ger stöd till unga redan innan de hamnar i en kriminell miljö. Det perspektivet saknas i utredningens förslag.


Läs mer: Fackförbundet STs yttrande


Ambitionen med regeringens reform är ett ökat fokus på straff. Det är särskilt problematiskt när det gäller unga lagöverträdare. I Sverige har det länge funnits en lång tradition av att särskilja unga lagförda från fängelsemiljön. Regeringen vill nu avvika från den traditionen och införa ungdomsfängelser. Men det saknas forskning och evidens som visar att det är ett framgångsrikt sätt att bekämpa kriminalitet bland unga. Både Brottsförebyggande rådet och internationell forskning visar att fängelsemiljön inte gynnar unga lagöverträdares möjligheter att rehabiliteras och återanpassas till samhället.

Fackförbundet ST säger därför nej till utredningens förslag om att unga lagöverträdare som i dagsläget skulle omfattas av sluten ungdomsvård (LSU) i stället ska avtjäna sina straff i ungdomsfängelser.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss