Demonstration till stöd för Ukraina vid Sergels Torg i Stockholm

Solidaritet med Ukraina: Två år av samarbete och stöd

Publicerad: 2024-02-23

Nyhet Sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina inleddes för två år sedan har Fackförbundet STs solidaritet och stöd för landet och dess folk varit starkt närvarande. Genom vårt långsiktiga samarbete med Ukraina har vi aktivt deltagit i olika insatser för att stötta och hjälpt de som drabbats av konflikten. Här är en överblick av våra insatser och hur vi har arbetat för att bidra till positiva förändringar under dessa svåra tider.

Fackförbundet STs samarbete med Ukraina

Vi har sedan länge haft ett nära samarbete med vårt Ukrainska systerförbund. Bland annat genom ett gemensamt utvecklingsprojekt vi haft tillsammans, och detta partnerskap har blivit än mer betydelsefullt under de senaste två åren. Genom våra gemensamma ansträngningar har vi arbetat för att stötta och hjälpa människor i landet som drabbats av krigets följder. Vårt samarbete har inkluderat utbildningsinsatser, humanitärt stöd och aktiv deltagande i samhällsbyggande projekt. 


Läs mer: 15 år med ST i Ukraina


Ukraina - kriget bryter ut

När den fullskaliga invasionen inleddes i Ukraina för två år sedan stod vi inte bara som åskådare, utan vi agerade direkt. Vi insåg att det var avgörande att stå sida vid sida med det ukrainska folket i deras kamp för fred och frihet. Genom att sprida medvetenhet och engagera oss i att stödja de som drabbats av konflikten har vi velat visa att vi tar avstånd emot försöket att med våld erövra landet och avskaffa den Ukrainska demokratin.

Demonstrationer och opinionsarbete

Vi har aktivt deltagit i och stöttat olika demonstrationer och opinionsarbete för att uppmärksamma situationen i Ukraina. Genom att synliggöra och protestera mot kriget har vi visat vårt starka stöd för det ukrainska folket. Vår opinionsblogg och vårt deltagande vid möten med beslutsfattare har varit viktiga sätt att sprida information och belysa olika aspekter av konflikten, samt för att lyfta fram röster från Ukraina och reflektioner kring vårt arbete i landet.

Ukraina: Citat av Britta Lejon, STs förbundsordförande

Stöd för ungdomsfacket Trade Union Lifeline - Anna Lindh priset

Ett av våra viktiga samarbeten har varit att stötta den humanitära organisationen Trade Union Lifeline som startades av unga fackliga i Ukraina under krigets första år. De har gjort många leveranser av humanitärt stöd till människor i krigsdrabbade städer vilket ledde till att de uppmärksammades genom att få Anna Lindh priset, vilket har bidragit till att ytterligare uppmärksamma deras viktiga arbete i Ukraina. Trade Union Lifeline har förutom det direkta stödet till krigsdrabbade också bidragit till att föra många unga människor från olika fackföreningar funnit nya sätt att engagera sig för att stötta människor i nöd. 


Läs mer: Fackförbundet ST stödjer Ukraina


Buss med förnödenheter

Vi har inte bara bidragit ekonomiskt via Fackförbundet STs internationella solidaritetsfond, utan vi har även organiserat och skickat en buss med förnödenheter till de mest drabbade områdena i Ukraina. Mat, mediciner och andra nödvändigheter har nått fram till dem som behöver det som mest. Genom att agera snabbt och effektivt har vi velat göra en direkt och påtaglig skillnad i människors liv under krigets svårigheter.

Utbildningar i Ukraina

En viktig del av vårt stöd har varit att möjliggöra utbildningar för unga fackliga i Ukraina. Vi jobbar med detta genom ett utvecklingsprojekt med vårat ukrainska fackliga systerförbund med stöd av Union to Union. Genom att investera i utbildningsinsatser har vi gett unga människor möjligheten att tillägna sig kunskaper och färdigheter som bidrar till att fackföreningar lokalt i landet kan överleva och bidra till bättre förhållanden även under kriget. .. Vi har utbildat om demokrati, arbetsrätt och fackens roll under krigstider och om andra frågor som stärker ungas möjligheter att engagera sig och påverka.

Fackliga rättigheter

Genom vårt utvecklingsprojekt med fokus på unga ledare i den fackliga rörelsen i Ukraina har vi utbildat unga ledare för att kunna försvara av mänskliga rättigheter och utveckla fackens roll även under krigstid. Efter framgångsrikt påverkansarbete antog den Ukrainska riksdagens under sommaren 2023 en ny lag som träder i kraft efter kriget och då ger Ukrainska kommunanställda rätten att strejka för första gången i landets historia.

Studentinsamlingen

Under höstterminen 2023 genomförde vår studentverksamhet en insamling till förmån för ukrainska studenter. För varje ny studentmedlem som gick med under perioden 21 augusti – 31 december skänktes 100 kr till utbildningsinsatser för ukrainska studenter. Totalt samlade vi in 111 800 kr. Pengarna har skickats till våra lokala partners för att köpa surfplattor till Bilotserkivsk Proffessional College, en skola för föräldralösa gymnasieungdomar från krigsdrabbade områden för att de ska ges goda förutsättningar att fortsätta sina studier.

Vårt arbete för att stödja folket i Ukraina fortsätter. Genom engagemang, samarbete och stöd hoppas vi kunna bidra till en ljusare framtid för alla som påverkas av konflikten. Tack till alla som har varit med och bidragit till våra insatser för Ukraina!

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss