Fackförbundet ST anmäler Energimyndigheten för kränkning av grundläggande fri- och rättigheter

Publicerad: 2024-05-24

Nyhet Idag har Fackförbundet ST anmält Energimyndigheten till Justitiekanslern (JK) för att ha kränkt en medarbetares grundlagsskyddade friheter. Detta på grund av att myndigheten har dragit tillbaka säkerhetsklassningen för en medarbetare och ST-medlem på grund av hennes sympatier för en klimatorganisation som använder civil olydnad.

Fackförbundet ST kräver att arbetsgivaren ska betala 200 000 kronor i skadestånd.

Medlemmen, som vi kan kalla Anna, hade en provanställning som handläggare på Energimyndigheten, vilket var en säkerhetsklassad tjänst. När hon anställdes genomgick hon en säkerhetsprövning och en registerkontroll utan anmärkningar. Hon började sedan sitt säkerhetsklassade arbete, och det finns ingen dokumentation från arbetsgivaren kring att hon på något sätt skulle ha misskött sitt arbete.

Avslutad provanställning får ST att reagera

Efter att en tidigare anställd kontaktat myndighetens chefer med uppgifter om Annas privata men öppna engagemang i Rebellmammorna, en rörelse som genomför fredliga demonstrationer för klimatet, blev hon med kort varsel avstängd från sin tjänst och fick lämna in dator och telefon. Hennes provanställning avslutades. Detta fick oss på Fackförbundet ST att reagera starkt på arbetsgivarens agerande.

Det finns inget annat graverande i hennes fall än att hon uttryckt sympati för personer som utövat civil olydnad. Att betrakta det som en säkerhetsrisk, i nivå med att vara beredd att begå terrorhandlingar, blir absurt med tanke på att flera riksdagspartier har skrivningar om civil olydnad i sina partiprogram, säger förbundsjurist Joakim Lindqvist.

Arbetsgivarens dokumentation brister

När Fackförbundet ST begärde överläggning med arbetsgivaren efter anställningens upphörande hävdade Energimyndigheten att Anna brustit i lojalitet, men utan att närmare kunna förklara i vilket avseende. ST har också kunnat konstatera att dokumentationen av besluten kring såväl den initiala säkerhetsprövningen som upphävandet av säkerhetsklassningen har stora brister.

Arbetsgivaren hävdade först att de SMS som skickats från en tidigare anställd som utgjorde grund för återkallandet av säkerhetsklassning inte var offentliga, för att sedan ändra sig och hävda att sms:en var raderade, säger Joakim Lindqvist.

Anna har inte begått några brott och är sedan tidigare ostraffad hon är inte heller misstänkt för något brott. Anna har inte i något sammanhang varken på demonstrationer, Facebook eller i andra sammanhang uppmanat till civil olydnad eller andra lagbrott. Det har inte i några av dessa sammanhang funnits kopplingar till hennes anställning vid Energimyndigheten.

Vår statsförvaltning ska vara professionell och opolitisk där människor anställs efter förtjänst och skicklighet. När vi byter regering ska inte statstjänstemän behöva bekänna sig till en viss politisk åskådning. Därför är det oerhört allvarligt när en statlig tjänsteman förlorar jobbet på grund av sin politiska övertygelse. Det är sånt som hör hemma i diktaturer, inte i Sverige, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss