Så blir medlemsavgiften 2024

Publicerad: 2023-12-13

Nyhet Från och med 1 januari 2024 ändras Fackförbundet STs medlemsavgifter. Då höjs våra avgifter för yrkesverksamma medlemmar med som minst 4 kronor och som mest 7 kronor per månad. Hur det påverkar just din medlemsavgift beror på din inkomst. Se listan nedan vad ditt nya belopp kommer bli.

Medlemsavgifterna ändras i takt med din och andra medlemmars genomsnittliga löneutveckling (Arbetsgivarverkets lönestatistik) enligt principer som bestämts av Fackförbundet STs kongress.  

Medlemsavgift 2024

Din medlemsavgift baseras på din inkomst per månad. Denna gäller från 1 januari 2024.

 • 0-15 999 kronor: 172 kronor/månad 
 • 16 000-17 999 kronor: 189 kronor/månad 
 • 18 000-19 999 kronor: 205 kronor/månad 
 • 20 000-21 999 kronor: 221 kronor/månad 
 • 22 000-23 999 kronor: 238 kronor/månad 
 • 24 000-25 999 kronor: 254 kronor/månad 
 • 26 000-27 999 kronor: 270 kronor/månad 
 • 28 000 kronor och uppåt: 287 kronor/månad 

  Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 24 kronor per månad. Några sektioner tar ut en sektionsavgift. 

  Doktorandavgiften höjs från 80 till 100 kr

  Från och med den 1 januari 2024 höjs också medlemsavgiften för dig som är doktorandmedlem med 20 kronor per månad. Den nya avgiften blir 100 kronor per månad. En höjning av denna medlemsavgift har inte skett på 12 år.

  Har din inkomst förändrats?

  Om din inkomst ändras och förändringen varar i mer än tre månader ska du uppdatera din inkomst hos oss så att du betalar rätt medlemsavgift. Det enklaste sättet att ändra din inkomst är genom att logga in här på st.org med mobilt Bank-Id och uppdatera uppgifterna. 

  Logga in

  Har du frågor om din medlemsavgift? 

  Här hittar du mer information om Fackförbundet STs medlemsavgifter, du kan även kontakta medlemsregistret på 0771-555 444, knappval 3.  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss