Rosenbad i Stockholm

Regeringskansliet får inte blanda in politik i löneprocesser

Publicerad: 2023-12-01

Nyhet Enligt nya direktiv på Regeringskansliet ska de opolitiska tjänstemän som jobbar med att driva igenom Tidöavtalets politik få högre lön. Att blanda in politik i löneprocesser på det här sättet är fel och riskerar att spä på den tystnadskultur som vi redan ser inom många myndigheter idag, menar Fackförbundet ST.

Just nu pågår den årliga lönerevisionen på Regeringskansliet. Förra veckan skickade förvaltningschefens kansli ut ett direktiv till chefer på departementen som anger hur översynen ska gå till. I direktivet framgår att Regeringskansliet särskilt kommer prioritera personer som arbetar med att genomdriva Tidöavtalets politik:

Det är en politisk inblandning i den normalt sett opolitiska löneprocessen. Man har varit överens lokalt, på Regeringskansliet. Så i efterhand kommer ett påbud från sidan, oklart varifrån, till cheferna att nu ska de göra på annat sätt. Det är väldigt märkligt, säger förbundsordförande Britta Lejon till Arbetsvärlden.

Att blanda in politik i löneprocesser på det här sättet är fel och inom staten blir det extra olyckligt.

– Det finns en oro för att det här ska bli en politisk styrning. Att vara en opolitisk tjänsteman är något våra medlemmar håller väldigt högt. Det är en kärna i den svenska statsförvaltningen, säger vår förhandlingschef, Åsa Erba Stenhammar.

Det finns även en risk att lönesättande chefer inte vet hur de ska handskas med de nya direktiven, vilket kan göra att tystnadskulturen, som redan är ett stort problem inom staten, ökar.

Vad Fackförbundet ST gör i frågan 

Vi stöttar vår avdelning på Regeringskansliet och tittar vidare på vad som gått fel i processen. Vi kommer följa den här frågan noga, för politik hör inte hemma i löneprocesser.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss