En person med portfölj springer med papper fladdrande bakom sig.

Regeringens neddragningar ger statsanställda sämre förutsättningar

Publicerad: 2023-09-20

Nyhet Finansministern har presenterat regeringens förslag till budget, med en miljard kronor mindre till svenska myndigheter som följd. Fackförbundet ST ser flera områden där statsanställdas arbetssituation försämras. Det innebär i sin tur försämrad service till medborgarna.

– Att tvinga myndigheter att klara sig med allt  mindre pengar utan att göra avkall på själva uppdraget är att be om att få problem i kärnverksamheterna. Det kommer drabba såväl medborgare som våra statligt anställda medlemmar, som får sämre förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon.

Här är tre viktiga punkter i budgeten som Fackförbundet ST vill belysa:

Neddragningar utan någon plan. Regeringen lägger till ytterligare en generell neddragning på de flesta myndigheter, utöver den årliga besparing som redan finns. Ingenstans anges var pengarna ska tas ifrån eller hur verksamheterna ska bli effektivare.

Kriminalvården får mer resurser, men de behöver bättre villkor. Vi vet att arbetsmiljön på myndigheten har stora brister. Man har svårt att rekrytera och behålla personal. Om regeringen menar allvar med sin satsning måste det också gå att få till förbättringar i kollektivavtal. Något vi saknar i de avtalsförhandlingar vi sitter i just nu.

Ingen långsiktig plan eller ambition för arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen har reformerats med inriktningen att en större del av insatserna ska göras av privata aktörer. Nu försvinner en stor del av finansieringen av de tjänsterna med motiveringen att det inte är effektiv arbetsmarknadspolitik. Resurserna blir helt otillräckliga för att möta behoven hos de arbetssökande.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss