Mats Wingborg tilldelas Fackförbundet STs arbetslivspris

Publicerad: 2023-11-22

Nyhet Fackförbundet STs arbetslivspris 2023 tilldelas journalisten och författaren Mats Wingborg. Priset tilldelas en person eller grupp som arbetar med frågor förbundet anser vara angelägna för att utveckla arbetslivet och demokratin.

Mats Wingborgs har under snart 15 år gjort stora insatser för att informera, upplysa och debattera om ytterkantshögerns strategier. Han har även synliggjort den stora förekomsten av löntagare som lever under osäkra anställningsvillkor. 

Wingborg har också beskrivit hur politiken alltmer präglas av expertstyre, men menar att expertstyre inte får ersätta folkrörelser och demokrati. Där har Mats gett tydliga exempel på hur vi som fackförbund kan ta vara på det växande engagemanget i frågor som klimat och miljö, vår gemensamma välfärds förutsättningar och utbildning. Det vill säga det som formar vårt gemensamma samhälle och lägger grunden för vår demokrati. 

Genom att berätta om sitt arbete för förtroendevalda och medlemmar på ett pedagogiskt vis har han ökat kunskapen hos fackligt förtroendevalda och bidragit med verktyg för att upprätthålla de demokratiska värderingarna i facket, på arbetsplatserna och i samhället!

Fackförbundet STs arbetslivspris delas ut till personer eller grupper som arbetar med angelägna frågor för förbundets medlemmar, arbetslivet eller demokratin. Priset delas ut på ordförandekonferensen och vinnaren tilldelas en prissumma på 25 000 kronor. 

Läs intervju i Publikt

Läs en längre intervju med pristagaren Mats Wingborg i tidningen Publikt. 

Till artikeln

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss