Kommentar kring reformering av SiS

Publicerad: 2024-02-05

Nyhet Regeringen vill reformera den statlig barn- och ungdomsvården i grunden. Fackförbundet ST anser att det finns ett stort behov av att göra en genomlysning av hela myndigheten. Utredningen ska titta på många av de frågor förbundet driver.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska ta fram ett förslag till en i grunden reformerad statlig barn- och ungdomsvård. I utredningens uppdrag ingår att föreslå att Statens Institutionsstyrelse (SiS) ersätts med en ny myndighet under nytt namn. Arbetet ska presenteras senast den 2 april 2025.

Fackförbundet ST har under flera år påtalat de brister som funnits i förutsättningarna för personalen på SiS att göra ett bra arbete. Såväl myndighetens finansiering, som verksamhetens lokaler och de regelverk som styr myndighetens arbete har omfattande tillkortakommanden.

- Det finns ett stort behov av att göra en genomlysning av hela myndigheten. Direktiven till utredningen är i linje med de frågor vi drivit. Nu behöver regeringen skjuta till de resurser vi behöver under utredningstiden och ge förutsättning för att kunna minska antalet ungdomar på varje avdelning och stärka personalstyrkan. Det är grunden för att förbättra verksamheten, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.

- Under förutsättning att myndigheten får de resurser man har krävt så kan den här utredningen innebära att man kommer tillrätta med problemen som finns inom den statliga barn- och ungdomsvården. Jag utgår från att utredaren tar tillvara personalens erfarenheter för en framtida barn- och ungdomsvård som säkerställer tryggheten för såväl ungdomarna som för personalen, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss