Kampanj för insamling till studenter i Ukraina förlängs

Publicerad: 2023-11-14

Nyhet Fackförbundet ST förlänger insamlingen till förmån för studenter i Ukraina med tre månader. Insamlingen har inneburit att ST under hösten 2023 skänkt ett bidrag på 100 kr för varje ny studentmedlem till ukrainska systerförbundet SEUU. Insamlingen kommer därmed pågå fram till årsskiftet.

För Fackförbundet ST är det en självklarhet att det fackliga arbetet är en fråga om internationell solidaritet. Vi samarbetar därför med fackliga organisationer i ett flertal länder för att stärka det fackliga arbetet i andra delar av världen. 

Ett av dessa samarbeten har varit med vår ukrainska systerförbund SEUU, som vi samarbetat med i över 15 års tid. När den ryska invasionen inleddes under februari 2022 blev vår roll av förklarliga skäl en annan än tidigare. Fackförbundet ST har bidragit med humanitärt stöd, insamlingar och demonstrerat mot invasionen regelbundet sen dess start.

Under hösten startade vi därför en ny insamling där Fackförbundet ST skulle bidra med 100 kr för varje ny studentmedlem som kom in från terminens start till och med 30:e september. Pengar som ska gå till att bidra med utbildningsmaterial till ukrainska studenter.  

Vi har valt att förlänga denna period till och med den 31:e december, för att kunna samla in ännu mer pengar. Därmed dröjer även vår redogörelse för vad pengarna har använts till, men håll utkik i våra sociala kanaler och kommande nyhetsbrev under januari 2024 för detta. 

Du som redan är medlem kan själv bidra med pengar till ST:s solidaritetsfond, delta på demonstrationer och tipsa en vän om att bli studentmedlem. Läs mer om våra andra internationella projekt här. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss