Fackförbundet STs stora medlemsundersökning 2024

Publicerad: 2023-12-20

Nyhet Under januari 2024 skickade vi ut en medlemsundersökning till dig som är yrkesverksam medlem i Fackförbundet ST. Undersökningen har nu stängt och resultatet beräknas vara klart i slutet av mars.

Medlemsundersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska få kunskap om hur du ser på ditt medlemskap och Fackförbundet ST i stort. Svaren hjälper oss att utveckla och förbättra medlemskapet samt stödet till dig som är medlem i Fackförbundet ST. Undersökningen genomförs i samarbete med Novus på uppdrag av Fackförbundet STs förbundsstyrelse.

Korta fakta om undersökningen

  • Under januari månad fick du som medlem ett mejl från Fackförbundet ST/Novus med en inbjudan till medlemsundersökningen
  • Undersökningen har nu stängt och vi har påbörjat analysfasen
  • Resultatet av undersökningen beräknas vara klart i slutet av mars och kommer då att presenteras för Fackförbundet STs förbundsstyrelse. En kortare sammanfattning kommer därefter att presenteras här på st.org
  • De svar du lämnat i medlemsundersökningen är helt anonyma
  • Har du frågor som rör innehållet i enkäten eller ditt medlemskap –  kontakta Fackförbundet STs rådgivning

    Stort tack för att du vill hjälpa oss att utveckla Fackförbundet ST.