EUvalet_GåRöstaHero4

"EU-valet är en viktig del av vår demokrati"

Publicerad: 2024-05-08

Nyhet Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon svarar på varför hon tycker STs medlemmar ska rösta i EU-valet, vad hon ser står på spel och varför klimatet är en viktig fråga för ett fackförbund.
BrittaPressbild

Britta Lejon: vad som händer i EU påverkar oss alla i Sverige

Varför tycker du att STs medlemmar ska rösta i valet till Europaparlamentet?

Att rösta i EU-valet är en chans att ta ställning för demokrati och fackliga rättigheter och den chansen hoppas jag att alla medlemmar i ST vill ta. Det här valet är en viktig del av vår demokrati, på samma sätt som vårt riksdagsval och de lokala valen i Sverige är. Det spelar stor roll för alla i Sverige vad som händer i EU och vår lagstiftning är direkt påverkad av de beslut som tas i Europaparlamentet. 

Utifrån Fackförbundet STs värderingar, vad ska man tänka på när man går och röstar? 

Jag tycker man ska tänka på att vi behöver partier och parlamentariker som jobbar för mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter. Som försvarar jämställdhet och öppenhet i EU. Som tar frågan om klimatet på allvar. 

EU behöver ägna sig mer åt att stärka arbetstagarnas rättigheter, inklusive strejkrätten som emellanåt är hotad. Utan strejkrätten blir det väldigt svårt för fackförbund runtom i Europa att försvara arbetstagarnas rättigheter. 

Vi fackförbund har för lite inflytande i EU idag. Tillsammans med arbetsgivare har facken möjlighet att komma med synpunkter på lagförslag som rör arbetsmarknaden, men inflytandet borde bli större och mer strukturerat. En del partier verkar för det, medan andra vill begränsa det fackliga inflytandet. Det sistnämnda skulle vara förödande för Europas arbetstagare. 

En del pratar om det här valet som ett ödesval – håller du med om det? 

Ja, det gör jag. Det är mycket som står på spel i det här valet. Att EU måste stå enade i sitt stöd till Ukraina är grundläggande, men det finns fler avgörande frågor. 

Mätningar visar att de högernationalistiska partierna kommer gå framåt i valet. Det är partier som driver en främlingsfientlig agenda, som vill förstöra EU inifrån och motarbetar mycket av det som vi som fackförbund står för. Det handlar om allt från mediefrihet till integritetsfrågor och den enskilda människans rättigheter. Att vi ska ha oberoende domstolar. Vi ser redan idag politiska aktörer i EU som till exempel röstat emot ett stärkt rättsskydd för journalister, aktivister och akademiker.

Konsekvenserna av högernationalistiska partiers inflytande syns i de länder där de redan fått mycket makt och inflytande. Till exempel i Ungern, där det inte blivit mycket kvar av arbetstagarnas rättigheter när våra systerfack motarbetats och underminerats.  

Men de flesta röstar väl inte på ett högernationalistiskt parti?

Nej förhoppningsvis inte. Men det gäller att ha koll på var andra partier står i förhållande till de högernationalistiska också. Om de är villiga att släppa in de högernationalistiska i samarbeten och ge dem inflytande över lagstiftning. Då kan vi vänta oss en rejäl återgång för kvinnors rättigheter och för fackliga rättigheter i EU. Och det skulle bli en katastrof för EU:s klimatpolitik.  

Varför är klimatet en viktig fråga för ett fackförbund? 

Klimatkrisen känner inga gränser och för att lyckas vända utvecklingen krävs att stater går samman, vilket den här mandatperioden i EU-parlamentet har visat goda exempel på. Nu är det viktigt att det arbetet fortsätter, med en grön omställning som sker både inkluderande och rättvist. Där måste fackförbund ha något att säga till om. Arbetstagare ska ha rätt förutsättningar att klara klimatomställningen, med goda förutsättningar att vidareutbilda sig för att möta de nya behov av arbetskraft som uppstår. 

Hur ska man kunna bestämma sig?

Jag kan verkligen förstå att det kan kännas avlägset med beslut som fattas på EU-nivå, men de berör oss varje dag. Jag vill uppmana alla att skaffa sig information – gör en valkompass, titta på en debatt, lyssna på vår podd. Jag hoppas och tror att människor bryr sig om detta ödesmättade val och röstar den 9 juni för ett demokratiskt styrt EU.

Glöm inte bort att vara källkritisk – vi vet att det finns krafter, inte minst ryska, som vill sprida desinformation och påverkanskampanjer inför valet.

För att underlätta för våra medlemmar har vi ställt frågor till alla partier inom områden som berör våra medlemmars vardag. Ta några minuter och läs igenom deras svar, jag hoppas det kommer vara till hjälp när du ska fatta ditt beslut. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss