Illustration över Visby på Gotland

Almedalen 2024: Fackförbundet ST höll seminarier om staten

Publicerad: 2024-05-13

|Uppdaterad: 2024-06-28

Nyhet Fackförbundet ST var på plats i Visby under Almedalsveckan i sommar. På TCO-landets scener höll Fackförbundet ST två seminarier om frågor som rörde staten och statens verksamhet. Här kan du se seminariernas inspelning.

Fackförbundet STs seminarier i Almedalen

Är staten full av aktivister? Oberoende statsförvaltning i en polariserad värld

Bakgrund

Politiska företrädare hävdar att statsförvaltningen är befolkad av aktivister. Stämmer det? Eller beror den bristande tilliten till det gemensamma på ett förändrat samhällsklimat? Är det möjligt att ha en oberoende, opartisk statsförvaltning höjd över varje politisk misstanke? På Naturvårdsverket jäser missnöjet efter att politiska krav förts in i vetenskapliga bedömningar. En medarbetare på Energimyndigheten fick sluta efter att hennes samröre med Rebellmammorna blev känt. “Bort med asylaktivister från Verket” utbrast en riksdagsledamot när Migrationsverkets tidigare generaldirektör fick lämna sin tjänst.

I den politiska debatten har myndigheternas oberoende roll och statstjänstemäns lojalitet blivit ifrågasatta, och undersökningar visar att tilltron till offentliga institutioner bland väljarna varierar beroende var på politiska skalan man befinner sig. Är det statens anställda som har blivit aktivister eller är det samhällsklimatet som har förändrats? Litar politikerna inte längre på våra myndigheter och dess anställda och vad beror i så fall detta på? Får man som statligt anställd tjänsteman uttrycka sig i politiska frågor utanför jobbet? I ett samtal mellan representanter för myndighet, forskning, näringsliv och Fackförbundet ST försöker vi reda ut dessa frågor.

Medverkande

  • Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef, Fackförbundet ST 
  • Adam Danieli, ansvarig för rättsstatsfrågor, Timbro
  • Henrik Ekengren Oscarsson, statsvetare, Göteborgs universitet
  • Berit Oscarsson, kommunikationschef, Naturvårdsverket
  • Anders Maxson, moderator, Fackförbundet ST 

Vad händer innanför murarna på Kriminalvården?

Bakgrund

Den svenska kriminalvården står inför en massiv utbyggnad . Men hur ser egentligen verkligheten ut innanför murarna – för de intagna och för personalen? Hur påverkar miljön på anstalterna de som ska släppas ut 2040 och vilka kommer vilja jobba innanför murarna då? Det finns allt mindre tid och plats för återfallsförebyggande arbete. Hur påverkar det möjligheterna för de intagna att komma ut till ett liv utan kriminalitet?

Med utgångspunkt i en ny arbetsmiljöundersökning från Fackförbundet ST diskuteras vad som händer innanför murarna och vilken påverkan det får på hela vårt samhälle, samt vad medarbetarna behöver för att vara en kugge i den kriminalpolitik som regeringen bedriver. STs representant i seminariet har över 20 års erfarenhet av Kriminalvården och har sett hur verksamheten förändrats över tid.

Medverkande

  • Joachim Danielsson, ordförande ST inom Kriminalvården och ledamot av STs förbundsstyrelse
  • Lena Roxell, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet
  • Mikael Damsgaard, ledamot i justitieutskottet, Moderaterna
  • Charlotta Hemgren, moderator, Fackförbundet ST
  • Martina Cras, utredare, Fackförbundet ST 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss