Almedalen 2024: Fackförbundet ST håller seminarier om staten

Publicerad: 2024-05-13

Nyhet Fackförbundet ST kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan i sommar. På TCO-landets scener kommer Fackförbundet ST att hålla två seminarier om frågor som rör staten och statens verksamhet. På plats i Almedalen finns också flera av STs sakkunniga företrädare.

Fackförbundet STs seminarier i Almedalen

Rosenbad i StockholmRosenbad i Stockholm

Är staten full av aktivister?

När?

26/6 kl 08:45 – 09.30, TCO-landet Lilla scenen

Bakgrund

Politiska företrädare hävdar att statsförvaltningen är befolkad av aktivister. Stämmer det? Eller beror den bristande tilliten till det gemensamma på ett förändrat samhällsklimat? Är det möjligt att ha en oberoende, opartisk statsförvaltning höjd över varje politisk misstanke? På Naturvårdsverket jäser missnöjet efter att politiska krav förts in i vetenskapliga bedömningar. En medarbetare på Energimyndigheten fick sluta efter att hennes samröre med Rebellmammorna blev känt. “Bort med asylaktivister från Verket” utbrast en riksdagsledamot när Migrationsverkets tidigare generaldirektör fick lämna sin tjänst.

I den politiska debatten har myndigheternas oberoende roll och statstjänstemäns lojalitet blivit ifrågasatta, och undersökningar visar att tilltron till offentliga institutioner bland väljarna varierar beroende var på politiska skalan man befinner sig. Är det statens anställda som har blivit aktivister eller är det samhällsklimatet som har förändrats? Litar politikerna inte längre på våra myndigheter och dess anställda och vad beror i så fall detta på? Får man som statligt anställd tjänsteman uttrycka sig i politiska frågor utanför jobbet? I ett samtal mellan forskare, politiker och representanter för Fackförbundet ST försöker vi reda ut dessa frågor.

Medverkande

 • Åsa Erba Stenhammar, Förhandlingschef, Fackförbundet ST
 • Adam Danieli, ansvarig för rättsstatsfrågor, Timbro
 • Henrik Ekengren Oscarsson, Statsvetare, Göteborgs universitet 
 • Fler deltagare tillkommer


Anstalten ÖsteråkerAnstalten Österåker

Vad händer innanför murarna på Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse?

När?

26/6 kl 9:45 - 10:30, TCO-landet Lilla scenen

Bakgrund

Den svenska kriminalvården står inför en massiv utbyggnad och Statens institutionsstyrelse (SiS) ska reformeras. Men hur ser egentligen verkligheten ut innanför murarna – för de intagna och för personalen? Hur påverkar miljön på anstalterna de som ska släppas ut 2040 och vilka kommer vilja jobba innanför murarna då? Det finns allt mindre tid och plats för återfallsförebyggande arbete. Hur påverkar det möjligheterna för de intagna att komma ut till ett liv utan kriminalitet?

Med utgångspunkt i en ny arbetsmiljöundersökning från Fackförbundet ST diskuteras vad som händer innanför murarna och vilken påverkan det får på hela vårt samhälle, samt vad medarbetarna behöver för att vara en kugge i den kriminalpolitik som regeringen bedriver. STs representanter i seminariet har båda över 20 års erfarenhet av sina respektive verksamheter och har sett hur verksamheten förändrats över tid.

Medverkande

 • Joachim Danielsson, ST inom Kriminalvården
 • Thord Jansson, ST inom SiS
 • Lena Roxell, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet
 • Fler medverkande tillkommer

Fackförbundet STs företrädare på plats i Almedalen

Fackförbundet STs företrädare har möjlighet att bidra med insiktsfulla inspel i diskussioner och panelsamtal om staten, statsförvaltningen och statens åtaganden. Kontakta press- och opinionsansvarig Anders Maxson om du vill boka in någon av våra företrädare. 

 • Tomas Oskarsson, förbundssekreterare 
 • Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef 
  Åsa pratar gärna om kollektivavtalen som styr anställningarna i staten, och om förutsättningarna för en rättssäker statsförvaltning som har medborgarnas tillit.
 • Joakim Lindqvist, förbundsjurist 
  Joakim pratar gärna om arbetsrättsliga frågor, i synnerhet när det handlar om säkerhetsklassningar, och säkerhetsprövningar.
 • Martina Cras, utredare 
  Martina pratar gärna om hur anställda i staten mår på jobbet utifrån STs nya arbetsmiljöundersökning. Även om risken för att utsättas för hot och våld, och om jämställdhet i arbetslivet.
 • Björn Hallberg, utredare
  Björn pratar gärna om statliga myndigheters förutsättningar att utföra sina uppdrag, och om finansieringen av statsförvaltningen.

Dessutom kommer flera förtroendevalda från STs avdelningar att närvara under veckan i Visby.

  Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

  Anders Maxson

  Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss