ST inom Spårtrafiken utreds

Publicerad: 2024-04-04

Nyhet Den 3 april beslutade Fackförbundet STs förbundsstyrelse att inleda en extern utredning av branschavdelningen ST inom Spårtrafiken. Under utredningen upplöser förbundsstyrelsen branschavdelningen.

Den lokalfackliga verksamheten påverkas inte av beslutet och avdelningar/sektioner och klubbar kommer att fortsätta verka precis som tidigare. Förbundet fortsätter, i vanlig ordning, att stötta lokala fackliga förtroendevalda inom branschens olika företag samt företräda medlemmar där förtroendevalda saknas.

– Styrelsen måste säkerställa att förbundets etiska riktlinjer och stadgar efterföljs. Genom att låta en extern utredare granska situationen garanteras att alla parters perspektiv blir opartiskt utredda, säger Fackförbundet STs förbundssekreterare Tomas Oskarsson.

I väntan på utredningens resultat har förbundsstyrelsen besluta att lägga branschavdelningen som vilande. Tekniskt görs detta genom att förbundsstyrelsen upplöser branschavdelningen och avvecklar den juridiska personen i väntan på framtida styrelsebeslut.

Enligt stadgarna innebär det att branschavdelningens ekonomi, representation och verksamhet hanteras av förbundet centralt. Det innebär även att förbundsstyrelsen återtar uppdraget att fördela anslag, formellt besluta om att inrätta eller avveckla avdelningar med mera.