Protestlista med 4500 underskrifter har lämnats över till kulturministern

Publicerad: 2024-06-05

Nyhet Idag lämnade vi över 4500 underskrifter till kulturminister Parisa Liljestrand med krav om att regeringen tar ansvar för kulturen och räddar våra museer.

År av effektiviseringar och minskade resurser inom staten, tillsammans med en skev hyresmodell, har gjort att statens kulturinstitutioner nu befinner sig i en kris. Naturhistoriska öppnade igen nu i veckan, efter att ha tvingats hålla stängt i nio månader för att taket rasat in. Nationalmuseum kan knappt betala hyran och Vasamuseet har gått ut och bett allmänheten om bidrag. 

De höga hyreskostnaderna är ett problem för många av statens museer

Dessa kulturinstitutioner är inte ensamma om att ha ansträngd ekonomi. De höga hyreskostnaderna är ett problem för många av statens museer och hyresmodellen gör det bara värre.

Så här kan det inte få fortsätta! I december startade Fackförbundet ST en protestlista för att rädda våra museer, som 4500 personer nu skrivit under. Idag lämnade vi över underskrifterna till kulturministern.

Tillsammans kräver vi att:

  • Regeringen tar ansvar för det svenska kulturarvet
  • Statens kulturinstitutioner får de resurser som de behöver
  • Den skeva hyresmodellen avskaffas


Det är hög tid att regeringen tar ansvar för kulturen och ser till att våra museer och kulturinstitutioner får resurserna de behöver!

Vi följer regeringens fortsatta arbete 

Nu fortsätter arbetet med att påverka för bättre förutsättningar för våra museer. I maj presenterade regeringen äntligen en utredare som ska se över den skeva hyresmodellen. Vi följer det fortsatta arbetet och ska inom några veckor träffa utredaren för att diskutera hyresmodellen och vad som behöver göras för att kulturinstitutionerna ska kunna bedriva sin verksamhet på sikt.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss