Ny överenskommelse om distansarbete utomlands

Publicerad: 2024-04-05

Nyhet I mars 2024 slöt Fackförbundet ST, tillsammans med övriga fackförbund inom statlig sektor, en överenskommelse med Arbetsgivarverket för att möjliggöra distansarbete utomlands. Överenskommelsen gäller för dagspendlare från närliggande länder och för tillfälliga vistelser inom EU/EES.

Under de senaste åren har förutsättningarna för distansarbete ökat på många arbetsplatser, vilket i sin tur har väckt frågor om rätt till distansarbete från utlandet. Nu har fack och arbetsgivare enats om en överenskommelse, som ger anställda inom staten utökade möjligheter till distansarbete från utlandet.

Överenskommelsen ger den anställde en möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om distansarbete utomlands i dessa två särskilda fall: 

  • Den anställde dagpendlar till en arbetsplats i Sverige från ett närliggande land (Norge, Finland eller Danmark). Detta under förutsättning att distansarbetet utförs från hemmet och på ett sätt som överensstämmer med de regler som gäller för distansarbete i Sverige. 
  • Den anställde arbetar tillfälligt (1-2 veckor) inom EU/EES-området, under enstaka tillfällen. 

I båda dessa situationer krävs att det finns en överenskommelse om distansarbete mellan den anställde och arbetsgivaren. Frågor som försäkringar, skatter och om landet har några särskilda regler kring att personer från andra länder arbetar där kan vara avgörande för om distansarbetet är möjligt. 

För att underlätta överenskommelsen mellan den anställde och arbetsgivaren har Arbetsgivarverket skapat en guide för statliga arbetsgivare.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss