En ung kvinna läser på sin dator

Fackförbundet ST: Rekordnöjda medlemmar i medlemsundersökningen 2024

Publicerad: 2024-05-13

Nyhet I början av 2024 genomfördes Fackförbundet STs stora medlemsundersökning. Nu är resultatet här och vi kan med glädje se positiva siffror inom de flesta områden.

Nöjd medlemsindex på rekordnivå

Vid varje medlemsundersökning mäts Fackförbundet STs medlemmars generella nöjdhet genom ett så kallat nöjd medlemsindex (NMI). I årets mätning ser vi att den allmänna bilden av förbundet har stärkts, och att nöjdheten bland våra medlemmar nu är på sin högsta nivå någonsin och bland den högsta inom TCO!

Ett fint resultat som till stor del kan tillskrivas förbundets engagerade förtroendevalda som driver det fackliga arbetet på arbetsplatserna. 

Lokalfackligt arbete och kommunikation viktigt för nöjdheten

Det framgår klart och tydligt i resultatet att allt det arbete som det lokala facket gör är nyckeln till medlemsnöjdheten. Särskilt viktigt är synlighet och aktivitet på arbetsplatsen och att det lokala facket kommunicerar kring vad Fackförbundet ST står för, vilka frågor vi driver och vilken skillnad våra förtroendevalda gör på arbetsplatsen.  

Medlemmar som deltar på medlemsaktiviteter är mer nöjda med Fackförbundet ST, och vi ser även att nöjdheten med själva aktiviteterna ökar. 

Lön, goda villkor och arbetsmiljö i topp bland viktiga frågor

För medlemmarna är det viktigast att förbundet sätter fokus på lönefrågor, anställningsvillkor och arbetsmiljöfrågor – och siffrorna visar också att nöjdheten med förbundets arbete kring dessa områden ökar. Efter en tuff avtalsrörelse under 2023 kan vi konstatera att vi uppfattas som starkare i förhandlingar än tidigare, samtidigt som nöjdheten med lönen ökar. 

Även om vi går framåt så finns det mer att göra. Stress och arbetsbelastning är fortfarande utmaningar. Vi behöver därför fortsätta att driva arbetet med medlemmarnas arbetsmiljö och aktivt arbeta med lönefrågorna inom statlig sektor.

Ett stort tack till alla medlemmar som besvarade årets medlemsundersökning. Med grund i lärdomarna från undersökningen kommer vi fortsätta arbeta för ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss