Logga kongress 2024

Öppningstal vid Fackförbundet STs kongress 2024

Publicerad: 2024-05-28

Britta Lejon är Fackförbundet STs förbundsordförande. Här nedan kan du ta del av det öppningstal som hon höll 28 maj 2024 vid Fackförbundet STs kongress.

BrittaPressbild

Kongressombud!

Ärade gäster,

Kära vänner.

Det är fantastiskt med kongresser, eller hur! Det är en demokratisk högtidsstund. Och det känns extra bra att vi nu får ses fysiskt på plats!  Tillsammans samlas vi för att diskutera, debattera, lyssna på varandra, dela erfarenheter och fatta kloka beslut. Dessa dagar skapar vi framtiden!

Att vara kongressombud är ett stort och fint förtroende. Liksom det är att vara fackligt förtroendevald. Jag menar att fackens betydelse nu ökar. I en värld i snabb förändring där våra gamla kartor bleknar bort i snabb takt och måste ersättas av nya står vi i den fackliga rörelsen för något mycket viktigt i människors liv och i samhället Vi är oberoende, självständiga organisationer i en tid då nästan allt påstås gå att köpa. Vår kraft kommer av att vi är genuint demokratiska – i en tid då demokratierna trycks tillbaka. Vi är inte köpta – vare sig av ryska pengar eller multinationella bolag. Vi styrs av de beslut som medlemmarna enas om på våra kongresser. Vi har därmed en legitimitet som få andra organisationer har idag. Vi erbjuder engagerade människor ett sammanhang, en gemenskap och en möjlighet att göra skillnad. Det är oslagbart!

Det är naturligtvis alldeles särskilt roligt att få inviga 2024 års kongress i vetskap om att medlemmarna blir allt mer stolta och glada över vårt gemensamma fackliga arbete. Särskilt glad är jag att både förhandlings- och arbetsmiljöarbetet är så uppskattat. Vi syns och hörs också mycket mer och det är vi alla tillsammans som gör detta så framgångsrikt. Klappa er själva på axeln. Vi kan vara stolta över vårt fackliga arbete! 

Kongressombud!

Vi ska hinna med så otroligt mycket denna kongress.! Vi ska få äran att lyssna till Finansminister Elisabeth Svantesson som förutom att hon är ansvarig för statens finanser och statsbudgeten också har flera av våra stora viktiga arbetsplatser direkt under sitt mandat såsom till exempel skatteverket.

Vi ska också få den stora glädjen att lyssna till några av våra fackliga kollegor som rest långt för att kunna vara med oss på kongressen. It is an honour, and a great pleasure, for us to be able to listen to you our friends; Yurii Pitchuk from Ukraine and Osman Isci from Turkey. We are so grateful that you are here together with us and that you will talk to the congress. And with us are also many of our dearest trade union colleagues, Nadja Salson and Tuscany Bell from EPSU, Alain Parisot from France and EPSU, Rita from Denmark, Suni and Anna from Foroe Islands, Hans-Kristian from Norway, Giordana from Italy, Lizaveta from Belarus, Ayfer from Turkey, Ivanna from Ukraine. Samt sist men inte minst våra svenska fackliga kollegor. Vår A-kassa är här, och slutligen vill jag också nämna att vår förra kanslichef samt förbundssekreterare Gunnar och Dag också är här. Varmt välkomna! We wish you all a very welcome! Ge dem alla en varm välkomstapplåd!  

Kongressombud!

Sedan vår förra kongress har så mycket hänt. Pandemin slog till och skördade många liv. Bristerna i vår civila beredskap blev uppenbara. Distansarbete blev för många det nya normala. Februari 2022 invaderade Ryssland på bred front Ukraina. Våra kollegor och vänner i Ukraina har tillsammans med resten av den Ukrainska befolkningen visat ett ofattbart mod och uthållighet. Jag är glad att vi kunnat stötta våra kollegor ekonomiskt och humanitärt. Ukrainas kamp för frihet och självbestämmande är också vår. Europas öde avgörs av utgången av detta krig. För oss i Sverige har detta bland annat fått till följd att vi nu tillsammans med Finland lämnat 200 år av alliansfrihet och är medlemmar i NATO. 

I världen pågår nu över 50 väpnade konflikter och krig. Sedan Hamas den 7 oktober dödade och tillfångatog civila israeler har Israel svarat med ett krig i Gaza som nu lett till över 28.000 döda civila och ett ofattbart mänskligt lidande. Historiens dom över dessa krigsherrar och förövare kommer vara hård. Jag hoppas innerligt att rättvisan hinner upp dessa krigshetsare även i vår tid. ICCs arbete för att ställa förövarna till svars inger hopp om det. Kära vänner – vi i den fackliga rörelsen utgör en av få verkligt effektiva motkrafter mot en värld där människovärdet kränks och där våldet regerar. Att vi samarbetar och jobbar ihop är avgörande för vår framgång. Jag är därför väldigt glad att vi har så många av våra internationella gäster närvarande här – de är ett tydligt tecken på att vi delar denna insikt. Att jag sedan ett drygt halvår tillbaka är ordförande för vår gemensamma international för offentliganställda; Public Services International är ett oerhört fint förtroende. Jag känner ett stort ansvar för att tillsammans med er göra vårt fackliga arbete framgångsrikt. 

Kongressombud!

Vi ska diskutera, debattera och besluta om inriktningen på förbundets politik, prioriteringar och verksamhet de kommande fyra åren. Jag ser särskilt mycket fram mot diskussionerna om hur vi tillsammans ska jobba fackligt. Den nya tidens arbete sker inte i lika stor utsträckning rum på en arbetsplats. Distansarbetet och pandemins erfarenheter har förändrat många jobb. Hur ska vi mest effektivt och kraftfullt jobba fackligt nu? Att möta nya medarbetare, skapa relationer på jobbet och engagera kollegorna i det fackliga arbetet måste hitta delvis nya vägar. Helt centralt är också att vi förmår stötta och engagera nya generationer av förtroendevalda. De senaste två åren har organisationsgraden i den statliga sektorn minskat med två procent! På de statliga arbetsplatserna är nu 28 procent oorganiserade! Exakt hur det ser ut på våra bolags arbetsplatser vet vi inte men risken är stor att det är minst lika illa. 

Kongressombud. Denna utveckling måste vändas! Vi måste ta nya krafttag. Diskussionen och besluten om vårt fackliga arbete på den här kongressen är helt centrala. Jag är glad över det gedigna arbete som ligger till grund för rapporten Fackligt arbete i en ny tid. Vår tidning Publikt lanserar just idag en chefstidning för våra chefsmedlemmar, det kommer bli toppen.

Vi ska också besluta om ett nytt förbundspolitisktprogram. Det består delvis av sådant vi redan tidigare sagt och gjort. Men som fortfarande är lika aktuellt. Ta arbetsmiljöarbetet. Ingen ska behöva hotas eller trakasseras på jobbet. Ingen ska behöva skadas på jobbet. Och ingen ska behöva mista livet på jobbet. Ändå sker detta. Alltför många av våra kriminalvårdare, SIS-anställda, kronofogdeanställda, försäkringskassetjänstemän, tågpersonal och personal på statens servicecenter och många fler upplever detta i sin vardag.  Våra krav på arbetsmiljöområdet är bland annat att regeringen tillsätter en kommission för att motverka hot och våld på arbetsplatserna. 

Förutom att programmet i korthet slår fast en del av våra viktigaste, redan beslutade  krav har förbundsstyrelsen förslag om att vi också måste ägna tid och kraft till två nya områden; klimatet och AI. Båda dessa områden förändrar våra liv, våra samhällen och självklart jobben. Vi måste självklart skaffa oss inflytande också över dessa frågor. Den artificiella intelligensen utvecklas mycket snabbt. Här finns både stora möjligheter men också hotfulla integritetskränkande tendenser. Vi måste bevaka både jobben och integriteten och sist men inte minst att de effektivitetsvinster som skapas också kommer våra medlemmar till del. Det andra området; klimatet. Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot mänskligheten. Det är ett stort hot mot folkhälsan. Klimatomställningen kräver betydligt mycket mer aktivitet än vad vi hittills sett. Och vad som händer på arbetsplatserna kommer vara viktigt. Klimatomställningen får inte innebära ökade klyftor. Om förändringar ska ske på ett socialt hållbart och ansvarsfullt sätt måste vi från facket därför ha ett stort inflytande. Sist men inte minst. Programmet inleds med att vi lyfter fram förbundets grundläggande värderingar. De återfinns förstås redan i våra stadgar och våra etiska riktlinjer samt i andra tidigare gjorda ställningstaganden. Kongressen 2016 fattade beslut om att förbundets vision och det vi strävar mot ska vara; Tillsammans arbetar vi för ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt Sverige. Sedan vi fattade det beslutet har de målsättningarna utmanats allt mer för varje år som gått.  Att kvinnors rättigheter och jämställdhet inte får tillräckligt med fokus betyder inte att vi, som är ett kvinnodominerat förbund och som alltid arbetar för mer jämställdhet ska sluta, tvärtom måste våra insatser öka. Statligt anställdas professionalism och oberoende misstänkliggörs. Både när det gäller enskilda individer som tex på Energimyndigheten, där vi i förra veckan JK anmälde arbetsgivaren. Men det sker också när nya lagar utreds och föreslås. Ett utvidgat straffansvar för statstjänstemän, karensregler för statligt anställda är några exempel.  Forskningens och universitetens oberoende inskränks, forskarnas professionalism ifrågasätts, särskilt om man forskar om klimat eller genus.  Detta leder till en farlig självcensur. Frågor kring hur säkerhetsklassningen används praktiskt, det vill säga hur arbetsgivarna hanterar den, skapar rättsosäkerhet och integritetsproblem. Att våra grundläggande värderingar, om allas lika värde, om rättsstatens betydelse om yttrandefrihet och pressfrihet idag ifrågasätts är oerhört allvarligt. 

 För första gången är jag oroad över den svenska demokratins utveckling. Och då tänker jag faktiskt inte i första hand på det hot som Rysslands angrepp på Ukraina betyder. Inte heller menar jag utländska säkerhetstjänsters desinformationskampanjer och cyberkrigföring. Det är i sig allvarligt och hot mot vårt öppna demokratiska samhälle.

Jag menar att när ett riksdagsparti och en regeringspartner som Sverigedemokraterna i hemlighet bedriver desinformationskampanjer och attackerar människor så är det ett hot mot vårt öppna demokratiska samhälle.  Det är farligt när enskilda individer eller grupper gör så. Men när makten gör så är det ändå värre. Jag ställer mig frågan; hur mycket av de osakliga påståendena om aktivistiska tjänstemän härstammar från trollfabriker och anonyma påverkanskonton? I en demokrati räcker det inte med fria val, yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och en rättsstat. En demokrati förutsätter att ansvar kan utkrävas av de som har makten. Det är hög tid att reglera vad partier får göra på nätet och med skattemedel. Då krävs insyn och öppenhet.  När Sverigedemokraterna bedriver påverkanskampanjer och attackerar människor så arbetar de som auktoritära regimer alltid gjort. Man sprider rädsla och hat. Det vi nu för första gången ser i Sverige följer ett internationellt mönster. Demokratierna trycks tillbaka. Det kommer vi få höra mer om av professor Staffan I Lindberg på kongressens sista dag. Några av våra fackliga kamrater här idag kan med egna ord berätta hur det är att leva och verka fackligt i ett auktoritärt samhälle. 

All erfarenhet, all forskning visar ju att samhällen där människor kan leva goda liv är icke-korrupta och där det offentliga levererar på ett rättssäkert, transparent sätt. Där behandlas alla lika inför lagen. Ett rättsväsende som dömer rätt och inom rimlig tid. Där folk får rätt ersättning från försäkringskassan i tid, där tågen går i tid, där alla betalar sin skatt där samhället klarar krisen oavsett om det är skyfall, bränder eller cyberangrepp. I allt detta står våra medlemmar i mitten. Och Sverige måste fungera väl utan att våra medlemmar ska behöva betala priset i form av stress och försämrad hälsa. 

Kongressombud! 

Vår fackliga kamp fortsätter. Många varsel och nedskärningar har skett och fortsätter ske på våra arbetsplatser. Det räcker nu! Svältkosten måste ersättas av investeringar. Det är uppenbart för alla i Sverige att vi åter måste investera i samhällets viktigaste infrastruktur och samhällsinstitutioner. Pandemin och kriget har visat på bristerna i välfärden och i den civila beredskapen. Sverige har också stora investeringsbehov för att den gröna omställningen ska bli verklighet och för att klimatanpassningen ska ske på ett rättvist sätt.

Kongressvänner!

Vår fackliga kamp ger resultat! Några exempel från den senaste kongressperioden. Vi har agerat mot våra medlemmars farliga ensamarbete på pendeltågen i Stockholmsregionen. Till slut sade regionen upp avtalet med tågoperatören MTR. Under kongressperioden har vi också förhandlat pensionerna i staten och lyckats fantastiskt bra. 22 miljarder mer till pensioner har vi fått loss! Det är såå viktigt och helt fantastiskt bra jobbat.

Kongressombud!

Vår fackliga kamp tar aldrig slut.  Som enda tjänstemannaförbund har vi det senaste halvåret haft sympativarsel för att stötta kampen för kollektivavtal på Teslas verkstäder. Vi utvidgade det varslet för två veckor sedan. Den striden är ännu inte avgjord. IF Metall fortsätter, vi likaså, många av våra nordiska kollegor är med i kampen och nu är även Unionen med. Att Tesla flyger in personal är både ett tecken på att strejken är ett problem för dem men det är också arbetsgivarmetoder från 1930-talet. Vår fackliga kamp för rätten till kollektivavtal, anständiga villkor och fackliga rättigheter fortsätter så länge den behövs.

Avslutningsvis. 

Vårt fackliga arbete är svårare än på mycket länge. Vår kollektivavtalsmodell och vårt inflytande utmanas. Våra värderingar utmanas. Nu sker vårt fackliga arbete i motvind och i uppförsbacke. Men det är också då vi är som bäst och det fackliga arbetet behövs som mest!

Vi är ett förbund med stora resurser, vi har kunskaperna och erfarenheterna. Vi är en del av den stora internationella fackliga rörelsen. Och vi är många. De beslut och vägval vi tar på denna kongress är verkligt betydelsefulla. Det är som vi säger; Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. Nu kör vi!

Med dessa ord öppnar jag 2024 års kongress!

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss