Dags att nominera för val till förtroendeuppdrag i förbundet

Publicerad: 2024-01-17

Fackförbundet STs valberedning är nu i full gång med att förbereda de val som sker på kongressen 28-30 maj 2024. Det är då åter dags att välja förbundsordförande, vice ordföranden, ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare.

Så går nomineringen till

 • Nomineringen skickas till valberedningen via: valberedningen@st.org senast den 28 februari 2024, det vill säga tolv veckor innan kongressen. OBS! Den person eller de personer som ni väljer att nominera ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen, för den eller de poster som föreslås.
 • Skriv även en motivering till var och en av era nomineringar. I bilagan som finns att ladda ner nedan finns en lista på nuvarande ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen samt revisorer och revisorsersättare. 
 • Du hittar även en mall för nominering. Använder du dig inte av mallen är det viktigt att samtliga uppgifter finns med.

Ladda ner

Viktigt att ni i avdelningarna nominerar! 

Grunden för att valberedningen ska kunna göra ett bra arbete är att avdelningarna lämnar in nomineringar, därför är det oerhört viktigt att ni nominerar till de olika uppdragen. Med många nomineringar ökar våra möjligheter att ta fram ett bra förslag till kongressen.

I år är det också extra viktigt att nominera då det sannolikt kommer att uppstå vakanser både bland ordinarie och ersättare.

Valberedningens kriterier

Det övergripande kriteriet som vi i valberedningen arbetar efter när vi gör vårt urval, är att de förslag vi lämnar ska gagna förbundet i sin helhet. Ett annat viktigt kriterium är att se till mångfalden, där vi bland annat beaktar geografisk spridning, könsfördelning, yrkeskategori och åldersfördelning. Antalet nomineringar är ytterligare en viktig aspekt när vi gör vårt urval.

Kriterier för föreslagna kandidater

De nomineringar som avdelningarna lämnar och som valberedningens förslag utgår från, ska grundas på de kriterier som kongressen tog beslut om 2016. Föreslagna personer ska ha ett inkluderande synsätt där olika erfarenheter och kompetenser, oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen, beaktas. 

Den nominerade ska dessutom:

 • Ha facklig kunskap och erfarenheter som gynnar förbundet och styrelsens arbete
 • Se helheten i förbundet och kunna verka för alla delar inom ST
 • Vara bärare av strategiska fackliga frågor och vilja föra ut dem
 • Vara bärare av och driva STs ideologi och vision
 • Ha förmåga att föra förbundet framåt
 • Ha god samarbetsförmåga
 • Ha goda ledaregenskaper samt mod och engagemang
 • Ha tid för uppdraget
 • Ha förmåga att lyssna på både förtroendevaldas synpunkter och se frågor ur ett medlemsperspektiv

Processen framöver

Under våren 2024 kommer valberedningen att fortsätta arbeta med de inkomna nomineringarna. Valberedningen kommer i stort sett att arbeta på samma sätt som tidigare år, det vill säga med intervjuer av samtliga nominerade. Skillnaden mot tidigare år är att alla nominerade ska få besvara en enkät. 

Anledningen är dels att ge den nominerade möjlighet till att fördjupa sig i vissa frågor, något som är svårt under en kort intervju, dels att den nominerade ges möjlighet till att förbereda sig inför samtalet.

Hållpunkter för valberedningens arbete under 2024

 • 2024-01-17 Utskick till avdelningarna om att nominera till uppdrag inom förbundet
 • 2024-02-28 Sista dag för avdelningarna att skicka in sina nomineringar
 • 2024-03-01 Utskick enkät till nominerade personer
 • 2024-03-14 Sista dag för svar på enkät
 • 2024-03-18 till 20 Intervjuer nominerade.
 • 2024-05-07 Utskick förslag från valberedningen till avdelningarna