En by i Afrika

Fackförbundet STs internationella stipendium

Publicerad: 2022-01-06

|Uppdaterad: 2024-06-10

Medlemmar i Fackförbundet ST som vill göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete, demokrati och mänskliga rättigheter kan söka STs internationella stipendium.

Syftet med stipendiet är att stötta medlemmars internationella engagemang och ge ökad kunskap om det fackliga arbetets bidrag till demokrati och utveckling.

Redan medlem? Sök stipendiet senast 15 november

Är du redan medlem i Fackförbundet ST? Logga in på Mina sidor med BankID för att ansöka om ST:s internationella stipendium. 

Sök stipendiet

Vem kan söka?

För att söka behöver du vara medlem i ST (studentmedlem, doktorandmedlem eller yrkesverksam medlem).

Som studentmedlem kan du söka stipendium för att genomföra en fältstudie utomlands som ska resultera i en uppsats. Ämnet ska ha koppling till STs verksamhetsområden, till exempel:

  • Fackligt arbete
  • Hållbar utveckling
  • Sociala rörelser
  • Demokrati
  • God förvaltning
  • Mänskliga rättigheter

Som yrkesverksam medlem behöver fältstudien utomlands inte resultera i en uppsats. Istället bedöms fackliga relevans. Du kan exempelvis söka för att delta i utbildning, konferens, besök av fackförbund i annat land eller andra typer fältstudier i syfte att öka kännedom om fackliga frågor i Sverige eller omvärlden. Om du är tveksam på vad som gäller går det bra att ta direktkontakt och fråga.

Hur mycket kan jag få?

Stipendiet delas ut varje termin och har ett värde på 20 000 kr. Stipendiet kan komma att delas av fler än en sökande. Det går bra att kombinera med andra stipendier som exempelvis Minor Field Studies.

Hur väljs stipendiaterna? 

För studenter bedöms ansökans akademiska kvalitet, metod och genomförbarhet. För yrkesverksamma medlemmar som inte ska skriva uppsats bedöms studiens fackliga relevans och genomförbarhet.

ST prioriterar studier med koppling till länder där förbundet har utvecklingssamarbeten, samt studier med tydlig koppling till ST:s värdegrund och verksamhetsområde, t. ex. fackligt arbete och fackliga rättigheter.

Vi prioriterar ansökningar för projekt som sker i närtid efter ansökningsperioden. Det är även fördelaktigt om din fältperiod ligger under samma termin som ansökningsprocessen, eller under nästkommande termin.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss