Solidaritet med Ukraina

I solidaritet med våra fackliga kollegor i Ukraina

Publicerad: 2022-04-18

Fackförbundet ST har sedan länge samarbetat med de statsanställdas fackförbund i Ukraina, State Employees Union of Ukraine. Här berättar vår internationella handläggare, Magnus Runsten, om vårt gemensamma arbete för att stärka de offentliganställdas rättigheter i Ukraina.

Varför har Fackförbundet ST ett fackligt samarbete i Ukraina? 

Ukraina befinner sig på en resa från sitt sovjetiska arv till att i snabb takt demokratisera samhället och modernisera den offentliga förvaltningen. Fackförbundet ST har varit en nära partner i det arbetet och har under många år arbetat för att bygga upp en stark och modern utbildningsverksamhet för fackliga ledare och anställda i fackförbundet SEUU. Det är ett gemensamt utvecklingsprojekt som sker med stöd av organisationen Union to Union. 

I vårt samarbete utbildar STs ombudsmän deras förtroendevalda på plats i Ukraina och de har vid flera tillfällen besökt oss här i Sverige för att lära mer om vår verksamhet.

Fackförbundet ST har ett partnerförbund i Ukraina – vad innebär det?

Vår samarbetspartner organiserar människor inom den offentliga förvaltningen, precis som Fackförbundet ST gör här i Sverige. Den offentliga förvaltningen i Ukraina befinner sig i en ständig moderniseringsprocess, precis som den fackliga verksamheten. Fackförbundet ST har gjort stort avtryck och inspirerat vår ukrainska partners syn på hur facklig verksamhet kan skötas.

Hur ser det fackliga samarbetet ut? Vad är det tänkt att åstadkomma?

Det huvudsakliga målet är att bygga upp en stark och modern facklig utbildningsverksamhet som når fackligt aktiva i hela landet. Vi har också arbetat för att stärka arbetet med kollektivavtal och de fackliga rättigheterna som är begränsade i Ukraina. Till exempel strejkrätt för statsanställda och andra rättigheter som vi tar för givet i Sverige. 

På vilket sätt är det fackliga arbetet kopplat till den demokratiska utvecklingen i Ukraina? 

Vi vet från Sveriges egen historia att den demokratiska utvecklingen skedde parallellt med den fackliga organiseringens framväxt. Fria, starka och demokratiska fackförbund är en möjliggörare för demokratisk samhällsutveckling.

Statsanställda har en särskilt stor betydelse för demokratins utveckling eftersom de är bärare av demokratins ideal och institutioner. Vi har under åren av samarbete märkt att själva förståelsen och intresset för vad ett modernt fackförbund är och har potential att vara har börjat ökat. Det är en utveckling som ser positivt på och som vi är stolta att vi kunnat bidra till.

Hur kommer Fackförbundet ST stötta våra fackliga kollegor i Ukraina framåt?

Eftersom de statsanställda är så oerhört viktiga för att bygga demokrati så riskerar de nu att drabbas särskilt hårt i kriget. Fackförbundet ST ställer nu om vår internationella verksamhet för att stötta våra fackliga vänner i Ukraina, utifrån deras nya fasansfulla verklighet där de försvarar sin demokrati under ett krig. 

Vill du bidra till att hjälpa Ukraina? 

Fackförbundet STs solidaritetsfond ger stöd till fackliga organisationers arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor i länder där vi har samarbetspartners.

Pengarna som samlas in nu kommer att oavkortat användas till våra fortsatta insatser för att stödja demokratiarbetet och humanitära insatser kopplat till den akuta situationen i Ukraina.

Sätt in ditt bidrag på BG 365-6071 eller Swisha till 123-516 48 76.

Manifestationer mot kriget varje onsdag

Varje onsdag klockan 12.30 anordnas det en manifestation mot kriget på Fria Ukrainas plats (utanför ryska ambassaden) i Stockholm. Fackförbundet ST är stödarrangör tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Kommunal. Du hittar veckoaktuella evenemang via Fackförbundet STs Facebook-sida. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss