Flygbild över sönderbombade byggnader i Gaza City

Var med och stötta krigets offer och våra fackliga kollegor i Palestina

Publicerad: 2024-04-10

Vår internationella organisation Public Services International har lanserat en global insamling till stöd för krigets offer och våra fackliga kollegor i Palestina. Nu kan din avdelning eller du som enskild medlem vara med och bidra via Fackförbundet STs solidaritetsfond.

Fackförbundet ST har sedan länge samarbetat med fackföreningar i Mellanöstern och Nordafrika för att främja kvinnors rättigheter. Vi har tillsammans med Public Services International (PSI) och med stöd av biståndsorganisationen Union to Union arbetat för att stötta lokala fackföreningar i Palestina, med syftet att främja jämställdhet i fackföreningsrörelsen och de samhällen där våra fackliga kollegor bor och verkar.

Sedan kriget mellan Israel och Hamas bröt ut efter Hamas terrorattack den 7 oktober förra året har tusentals civila dödats eller skadats i Gaza. Situationen är fruktansvärd, med över 30 000 döda när kriget pågått ett halvår. Fler än 340 vårdanställda har dödats och attacker mot vårdanställda och hjälparbetare pågår fortfarande. Skadorna på offentlig infrastruktur och tjänster är oerhört stora.

Hur kan jag bidra?

Om du eller din avdelning vill bidra till PSI:s insamling kan ni göra det via Fackförbundet STs solidaritetsfond. Sätt in pengar på BG 365-6071 eller swisha till 123-516 48 76. Skriv ”Gaza” som kommentar. Pengarna som sätts in kommer vidareförmedlas till PSI:s insamling.

  Vad ska pengarna användas till?

  Solidaritetsinsamlingen är till för att ge både kortsiktigt humanitärt stöd och möta det långsiktiga behovet av att stötta fackliga arbetare och återuppbyggandet av fackliga organisationer när det är möjligt.

  På kort till medellång sikt kommer medel som avsätts i fonden att användas för att stödja humanitära insatser i Gaza, via internationellt erkända humanitära organisationer. PSI kommer att arbeta genom etablerade hjälporganisationer, med fokus på att säkerställa att stödet når Gazas sjukvårdsarbetare där det är möjligt.

  På medellång till lång sikt kommer fonden att stödja fackliga arbetare med att återuppbygga sina liv och samhällen, samt hjälpa till att åter bygga upp de tre PSI-förbunden i Gaza och Västbanken. Fokus kommer att ligga på Gazas ödelagda hälso- och räddningstjänst, inklusive psykologiskt stöd till de som arbetar där.

  PSI har erfarenhet av att stötta fackföreningar vid återuppbyggnad efter katastrofer och krig. Arbetet kommer att bygga på dessa erfarenheter, för att ge långsiktigt stöd till Gazas oberoende fackföreningar och medlemmar.

  Läs mer om insamlingen på PSI:s hemsida.

  Uppmaningar till eldupphör

  Fackförbundet ST har tillsammans med Public Services International och dess medlemsförbund fördömt de pågående krigsbrotten: 

  Vi fortsätter att tillsammans med PSI uppmana till vapenvila.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss