Det här vill Fackförbundet ST

Publicerad: 2021-11-17

Fackförbundet ST vill ha ett hållbart statligt uppdrag i världsklass. Anställda ska med stolthet kunna göra sina jobb till nytta för individ och samhälle. Vi driver opinion och påverkar på arbetsplatsen, genom avtal och lagstiftning samt i politiska beslut.

Ett demokratiskt samhälle 

Fackförbundet ST vill:

  • att statliga myndigheter och privata aktörer på statligt uppdrag styrs med tydliga uppdrag och tillräckliga resurser utifrån krav
  • se en styrning som sätter befolkningen i centrum och tillvaratar de anställdas kompetens och möjlighet till inflytande
  • att statliga myndigheter och privata aktörer på statligt uppdrag präglas av rättssäkerhet, öppenhet och transparens
  • att statlig verksamhet och statens investering i och drift av infrastrukturen möjliggör för människor att bo och arbeta i hela landet
  • säkerställa det demokratiska inflytande och insynen genom att statlig verksamhet ska utföras inom myndighetsformen så långt det är möjligt. 

Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och löneutveckling 

Fackförbundet ST vill: 

  • ha de bästa anställningsvillkoren
  • att våra medlemmar ska ha konkurrenskraftiga löner
  • att arbetsmiljön ska vara god och att arbetet styrs och organiseras så att alla känner trygghet i anställningen, arbetsglädje, kan utvecklas och där arbetsliv kan förenas med fritid. 

Stark facklig organisering och stort inflytande 

Fackförbundet ST vill:

  • vara normen och förstahandsvalet inom våra avtalsområden
  • vara det största fackförbundet på varje arbetsplats/arbetsställe som vi organiserar. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss