Förhandling och rättshjälp

Publicerad: 2022-01-07

Bli studentmedlem och få juridiskt stöd om du jobbar extra vid sidan om studierna. Vi på ST kan dina rättigheter och företräder våra studentmedlemmar om de hamnar i en tvist med sin arbetsgivare.

Kostnadsfritt förhandlingsstöd vid en tvist med din arbetsgivare

Som studentmedlem i Fackförbundet ST kan du få förhandlingsstöd om du jobbar extra, sommarjobbar eller har en traineetjänst. Du behöver inte heller vara anställd inom STs avtalsområde för att ha rätt till förhandlingsstöd. Du kan även få viss typ av hjälp på din praktikplats, t.ex. med diskrimineringsärenden. 

Förhandlingsstödet är till för dig om du hamnar i en tvist med din arbetsgivare. Vi försöker alltid lösa konflikter direkt på arbetsplatsen genom förhandling och det förhandlingsstöd du får är kostnadsfritt. 

Observera att du högst får arbeta 20 procent av heltid utanför dina studier för att bli studentmedlem. Denna begränsning gäller inte under studielov, utan endast under studieterminen. Om du arbetar mer än 20 procent samtidigt som du studerar, är det ordinarie medlemskap som gäller för din del.

Relaterad information: Fackförbundet STs stadgar

Exempel på tillfällen då du kan behöva stöd

Om din tjänst blir förändrad eller omlokaliserad

Om din arbetsgivare inte följer de lagar och avtal som finns

Om du blir utsatt för diskriminering

Om du misstänker att du inte fått ut rätt lön

Om din fysiska eller psykiska arbetsmiljö är undermålig

Om du skadats eller blivit sjuk av arbetet men inte får det godkänt som arbetsskada.

  Om ditt fall går till domstol

  I vissa fall kan ärendet behöva dras ända till domstol. Om det händer kan du få rättshjälp av oss. Normalt företräds du då utav en av våra förbundsjurister. Ett krav för att du ska kunna få rättshjälp är att du bli ordinarie medlem i ST. Som studentmedlem betalar du endast 100 kr första året när du väljer att övergå till ordinarie medlem. Du behöver inte heller stå för några domstolskostnader själv, dessa står ST för.

  Utöver arbetsrättsliga tvister kan du även få rättshjälp för att överklaga ett beslut om arbetsskada. Det gäller också i vissa fall vid tvist om ersättning från arbetslöshets- och socialförsäkringen om det är kopplat till din anställning. Du kan även få rättshjälp om du riskerar åtal för ett brott som har med anställningen att göra.

  ST:s rättshjälpskommitté avgör om rättshjälp ska beviljas i varje enskilt fall. För att kunna få rättshjälp behöver du ha ansökt om medlemskap i ST innan konflikten uppstod. 

  Vill du veta mer?

  Ring till vår fackliga rådgivning ST Direkt på 0771-555 444. Ta gärna kontakt så snabbt som möjligt om du är uppe i ett pågående fall. 

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss