RäddaMuseerna_3

Rädda våra museer!

Skriv under vår protestlista till kulturminister Parisa Liljestrand.
Skriv under

Sveriges kulturinstitutioner rasar samman - det är dags för politikerna att agera

Sveriges museer och kulturinstitutioner är i kris. Naturhistoriska riksmuseet har tvingats stänga på obestämd tid, efter att taket rasat in. Nationalmuseum har fått dra ner på öppettiderna, efter att hyreskostnaderna skenat i väg. På Kungliga Operan håller fasaden på att släppa. Fler kulturinstitutioner kan gå samma öde till mötes, om inte våra politiker agerar nu!


Hur kunde vi hamna här?

År av effektiviseringar och minskade resurser inom staten, tillsammans med en skev hyresmodell, har gjort att statens kulturinstitutioner riskerar att bokstavligen rasa samman. Det innebär i det långa loppet att våra museer inte kan värna och ta hand om Sveriges kulturarv. Det innebär även att Sveriges medborgare inte får den tillgång till kulturen som de har rätt till. Så kan det inte få fortsätta! 

Fackförbundet ST kräver att:

 • Staten tar ansvar för det svenska kulturarvet
 • Statens kulturinstitutioner får de resurser som de behöver
 • Den skeva hyresmodellen avskaffas

  Vårt kulturarv vittrar sönder

  Besparingskraven inom staten drabbar statens kulturinstitutioner hårt. Besöksantal och krav på verksamheten ökar för varje år, men resurser i form av personal och mer generösa ekonomiska ramar lyser med sin frånvaro.

  Den hyresmodell som används för statens kulturfastigheter gör situationen än värre. I vissa fall leder den till att hyreskostnaderna skenar, i andra fall till att nödvändigt underhåll inte utförs. Inte i något fall fungerar den på ett sätt som gör det enkelt för kulturinstitutionerna att bedriva sin verksamhet.

  Många års urholkning av ekonomin hotar nu på allvar museernas roll

  Enligt museilagen ska museerna ”bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning”. Men vad händer när kulturinstitutioner inte kan hålla öppet eller när de varken har resurser eller lokaler till att förvalta alla samlingar och vårt kulturarv? Idag ser vi en pågående trend där samhällets minne runt om i landet vittrar sönder.

  Det är hög tid att regeringen tar ansvar för kulturen och ser till att våra museer och kulturinstitutioner får de resurser de behöver!