Kvinna i blå klänning står i ett arkiv med böcker

Varför befinner sig statens museer i kris – 5 snabba frågor till ordförande för ST inom kultursektorn

Publicerad: 2024-04-23

Nyhet Det har blivit allt svårare för statens kulturinstitutioner att bedriva sin verksamhet. Många brottas med höga hyreskostnader och vissa har tvingats stänga helt. Vad är det egentligen som händer på våra museer? Vi har träffat Anna Forslund, ordförande för ST inom kultursektorn, för att höra hur hon ser på saken.

Museer som tvingas stänga och tak som rasar in. Hur kunde det bli så här?

Statens museer har idag alldeles för höga hyreskostnader. Alla pengar vi får går till att betala hyran. Istället får vi skära ner på personal och underhållsarbete. Under de senaste åren har flera kulturinstitutioner fått halvera sin personalstyrka och då blir det mesta eftersatt. Många museer har till exempel inte råd att ha kvar konservatorerna, alltså de som är anställda för att vårda och ta hand om samlingarna. Vi har helt enkelt för dåligt med resurser för att kunna utföra våra jobb.  

Vad händer med konsten och samlingarna när museerna inte har råd att ta hand om dem?

Museerna blir bara en förvaringsverksamhet, vilket i slutändan skulle kunna leda till att samlingarna vittrar sönder och förstörs. På Naturhistoriska riksmuseet har de till exempel problem med skadedjur nu, som på sikt kan förstöra samlingarna. De har varken personal eller utrustning för att göra något åt problemet.  

Hur påverkar det här er som anställda?

Det blir jobbigt så klart. Jag tror att de flesta inom kultursektorn har en yrkesstolthet. Vi jobbar på museer och kulturinstitutioner för att vi har ett konst- och kulturintresse. Då kan det kännas tufft att inte ha förutsättningarna att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. Att bara se på medan byggnaderna bokstavligen rasar samman och våra samlingar sakta vittrar sönder. 

Det blir också en arbetsmiljöfråga. Arbetsbelastningen blir alldeles för hög när museerna tvingas minska sin personalstyrka, men fortfarande har samma uppdrag att utföra. Stressen ökar och dessutom känner många en oro över ytterligare nedskärningar.  

Vad behöver göras?

För det första behöver vi mer resurser. Vi lägger i dagsläget nästan alla våra pengar på hyror och har inte råd att utföra allt annat arbete. Något behöver göras åt den nuvarande hyresmodellen.  

För det andra måste politikerna få en större förståelse för vad kultur betyder för vårt samhälle. Vi är inte bara är en tärande sektor. Vi har ett viktigt uppdrag! Om våra arkiv och samlingar skulle försvinna, då har vi ingen historia kvar. Vi behöver kulturen för att förstå, både vår framtid, samtid och dåtid. Vi lär oss av kulturen och den ger oss ett sammanhang som kan förklara vad som händer i vår omvärld. 

Politikerna vill att vi ska bli effektivare för varje år, men tillslut går det inte längre. Det går inte att effektivisera vårdandet av samlingar eller guidningar för skolklasser. Det utförs av människor, inte robotar.  

Hur kan jag som ST-medlem vara med och påverka för att rädda våra museer?

Uppvakta dina politiker på både kommunal, regional och central nivå. Och besök våra verksamheter! Får vi fler besökare så finns det anledning att ha oss kvar och då får vi förhoppningsvis ökade anslag. Om vi inte kan visa på några besökssiffror så är det klart att det är lätt att lägga ner. Ta del av kulturen, så är du också med och påverkar kulturen! 

Sedan måste du så klart skriva under Fackförbundet STs protestlista till kulturminister Parisa Liljestrand – det är ett enkelt sätt att påverka som bara tar en minut av din tid. Och uppmana alla du känner att också skriva under!

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss