En ung kille skrattar med kollegor

Jobba som jurist i staten

Är du juriststudent och funderar på jobb efter examen? Din framtid kan ligga i staten!
Bli medlem i Fackförbundet ST

Fackförbundet ST - för jurister i staten

Många jurister inleder sin karriär inom statlig sektor, ofta genom en notarietjänst.


Är ditt framtida jobb statligt?

Staten är en av Sveriges största arbetsgivare för jurister. Jurister jobbar både på Sveriges Domstolar och inom olika myndigheter och verk. Närmare 14 000 statligt anställda har en juristutbildning och tillsammans utgör de 51 procent av den yrkesverksamma juristkåren. 

Många som arbetar inom den statliga sektorn sitter ting. Tingstjänstgöring är en tidsbegränsad anställning på domstol som inkluderar en vidareutbildning. Efter att ha suttit ting kan man söka sig vidare och bli domare, åklagare eller kronofogde, men en tingstjänstgöring är som regel meriterande oavsett vilken karriärväg man sedan väljer.  

Förbered dig inför karriären - bli studentmedlem!

Ett studentmedlemskap i Fackförbundet ST är gratis under hela din studietid! Ett medlemskap ger dig bland annat tillgång till kvalificerad rådgivning kring jobbsök, lön, villkor och karriär. Dessutom är Fackförbundet ST experter på staten och medlemskapet kan hjälpa dig att förbereda dig på en karriär i staten! 

Bli studentmedlem

Var i staten jobbar jurister?

 • Rättsväsendet: Här finns de klassiska juristyrkena som domare, åklagare och kronofogde. För att få en tjänst inom rättsväsendet krävs att man är svensk medborgare, har juristexamen och har genomgått notarietjänstgöring.  
 • Universitet, högskolor och forskning: de jurister som verkar vid lärosätena arbetar som regel med forskning och undervisning. Juridisk forskning kan till exempel handla om hur rättsregler tillämpas och om de behöver justeras.  
 • Regeringskansliet: I Regeringskansliet sitter jurister och arbetar med handläggning av lagstiftningsfrågor. Det omfattar framtagande av lagrådsremisser, propositioner och författningstexter samt upprättande och granskning av förslag till beslut i regeringsärenden. 
 • Länsstyrelsen: Länsstyrelsernas arbete omgärdas av mycket juridik. Som jurist arbetar man men såväl granskning som rådgivning av beslut och betänkanden inom till exempel miljö, djurhållning och vatten. 
 • Skatteverket: Skatteverkets jurister är ofta processförare, vilket innebär att de för statens talan i domstol eller hanterar omprövningar och anståndsfrågor. Andra jobbar inom folkbokföringen med familjerätt och internationell privaträtt.  
 • Diskrimineringsombudsmannen: en jurist på Diskrimineringsombudsmannen kan vara processförare i domstolsförhandlingar om diskriminering. Men de utreder också inkomna ärenden och jobbar med tillsynsärenden inom olika samhällsområden.  
 • SIDA: då SIDAs huvuduppdrag är att arbeta med internationella frågor, i Sverige eller utomlands präglas juristens vardag av internationell rätt. SIDAs jurister har ofta arbetat några år innan de kommer till myndigheten och är specialiserade i sin profil och utbildning. Ett arbete här är ett bra sätt att skaffa sig erfarenhet av arbete utomlands. 

  Det givna valet för de som jobbar på uppdrag av staten

  Fackförbundet ST organiserar alla som arbetar på myndigheter, verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och stiftelser. Som det enda facket som uteslutande organiserar alla som arbetar på statligt uppdrag och med ansvar för infrastruktur har vi en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och medborgarnas uppdrag.

  Vi är medlem i TCO och partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss