Hot och våld mot anställda inom staten måste stoppas

Inga dödshot, tack!

För många av våra medlemmar väntar hot och våld när de kommer tillbaka från semestern. Vi kräver att regeringen agerar nu!
Bli medlem

Hot mot statsanställda är ett hot mot demokratin

När du arbetar på uppdrag av staten arbetar du på medborgarnas uppdrag. Du ser till att samhället är rättssäkert och likvärdigt. När våra medlemmar utsätts för hot och våld på arbetsplatsen är det inte bara ett allvarligt arbetsmiljöproblem, det är ett problem för hela vårt demokratiska samhälle.


Som det största fackförbundet inom staten kräver vi kraftfulla insatser på både våra medlemmars arbetsplatser och nationellt. 

34 procent av våra medlemmar uppgav i vår senaste arbetsmiljöundersökning att det förekommer hot och våld på deras arbetsplats. Och 8 procent säger att de själva blivit utsatta under det senaste. Samtidigt vittnar alltför många om att stödet från arbetsgivaren brister. Det är inte okej. 

Oavsett var du jobbar ska du kunna gå till jobbet utan att vara rädd för din säkerhet. Du ska också kunna gå hem från jobbet utan att vara orolig att någon tagit reda på din adress. 

Regeringen måste agera nu!

Eftersom våra medlemmar jobbar på uppdrag av staten borde det ligga i statens intresse att de ska kunna utföra sina arbeten i lugn och ro. Därför riktar vi krav mot regeringen att agera mot hot och våld mot statsanställda. 

Vi kräver: 

 • att regeringen ska tillsätta en kommission för att motverka hot och våld på arbetsplatserna,
 • att det införs ett nationellt rapporteringssystem för hot och våld, för att synliggöra i vilken omfattning tjänstemän utsätts för hot och våld, vilka grupper som drabbas och på vilket sätt,
 • att regeringen upprättar en nollvision mot hot och våld mot personer som arbetar på statligt uppdrag, 

  Vi vill fördjupa samarbetet med arbetsgivaren

  Ett aktivt och fungerande arbetsmiljöarbete, med ordentligt samarbete mellan arbetsgivare och skyddsombud, är en nyckel för att anställda inom staten ska kunna känna sig säkrare på arbetsplatsen. Men det löser inte allt. För att komma åt problemet måste vi och arbetsgivaren samarbeta på alla nivåer, därför kräver vi i årets avtalsrörelse ett fördjupat partsgemensamt samarbete kring hot och våld. 

  Den som utsätts för hot och våld på arbetsplatsen måste få ordentligt och tydligt stöd! Vi kräver att arbetsgivaren ska ta ansvar för att, i samråd med den utsatta, utreda och anmäla incidenten. Det ansvaret ska inte ligga på den drabbade. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss