Bryt tystnadskulturen inom staten!

Bryt tystnadskulturen inom staten!

När statsanställda vågar snacka får du en bättre stat.

Skvallerbyttor är det finaste vi har.

Tystnadskulturen inom staten är ett problem som i slutänden drabbar dig som medborgare. För när 1 av 5 statsanställda undviker att påtala fel eller larma om missförhållanden, kan staten inte bli bättre. Bara sämre.


Tystnadskultur är ett problem var det än förekommer. Fel får fortsätta år efter år, ineffektiva lösningar lever vidare, ohälsan växer.

Men det får inte förekomma inom staten. När tystnadskulturen frodas där, blir statliga verk och instanser sämre, inte bättre, på att utföra de tjänster som du betalar skatt för – och har demokratisk rätt till. Därför är skvallerbyttorna inom staten de finaste vi har: de ser till att staten fungerar, sköter sig och förbättras. Sverige börjar med de som vågar snacka.

Bryt tystnadskulturen inom staten! 

Ju högre i tak, desto bättre stat

Statsanställdas rätt att framföra kritik, prata med pressen och larma om missförhållanden är så pass viktig att den är inskriven i grundlagen. Offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, meddelarfrihet och meddelarskydd ger stora möjligheter att skapa en transparent och rättssäker stat. Men bara om statsanställda har koll på sina rättigheter och vågar använda sig av dem. 

Tystnadskultur inom staten är alltså inte bara ett tecken på en dålig arbetsmiljö, det är också ett tecken på att ett system som ska säkerställa ett välfungerande demokratiskt samhälle inte riktigt fungerar. 

1 av 5 undviker att slå larm om missförhållanden eller framföra kritik. ​

1 av 10 har uppmanats att inte prata med media eller lyfta problematik. ​

3 av 10 är oroliga för att drabbas av repressalier om de framför kritik eller slår larm om missförhållanden. 

Fackförbundet ST kräver:

 • Politiska åtgärder för att motverka tystnadskulturer och förbättra demokrati och yttrandefriheten i verksamheter på statligt uppdrag. Till exempel genom att inrätta en särskild Öppenhetsombudsman.
 • Att anställda i privat verksamhet på statligt uppdrag ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media.
 • Chefer ska ha organisatoriska förutsättningar att utöva ett hälsofrämjande och inkluderande ledarskap. 

  En tyst stat påverkar medborgarna

  En grundförutsättning för en fungerande demokrati är att våra samhällsbärande institutioner präglas av öppenhet och transparens. 

  I Sverige garanteras du som medborgare både yttrandefrihet och insyn i de offentliga verksamheterna. Den insynen är väldigt viktig för att du ska känna tillit till det demokratiska samhället. 

  Minst lika viktigt är att vi har kunniga, orädda och engagerade statsanställda, som vågar använda sin grundlagsstadgade rätt att höja rösten om någonting går fel eller när det finns utrymme att utveckla verksamheten. 

  När 3 av 10 är rädda att bli utsatta för repressalier om de är kritiska är det någonting som är fel. Därför måste vi bryta tystnadskulturen inom staten!

  Fackförbundet ST - för dig på statligt uppdrag

  Fackförbundet ST är idag över 99 000 medlemmar som tillsammans står upp för bättre villkor inom statliga verksamheter och bolag, varje dag. Som det största fackförbundet inom staten har vi en unik kunskap om hur det är att arbeta på medborgarens uppdrag. 

  Till oss är alla på arbetsplatsen välkomna, oavsett utbildning eller tjänst. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika förbund.

  Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

  Bli medlem idag