Blå ruta

Vill du se förändring på jobbet?

Välkommen till Fackförbundet ST
Bli medlem här

Bli medlem i Fackförbundet ST

Med Fackförbundet ST har du nästan 100 000 medlemmar i ryggen när du vill förändra din arbetsplats till det bättre.


Vi är det största fackförbundet inom staten, och vi organiserar även dig som jobbar på statliga bolag och bolag. Tillsammans står vi upp för bättre villkor, bättre arbetsmiljö och ett bättre arbetsliv. 

Till oss är du välkommen oavsett utbildning och tjänst – verklig facklig påverkan åstadkoms när alla på arbetsplatsen samlas i ett och samma fackförbund. 

Ett medlemskap för mer kraft

När du blir medlem i Fackförbundet ST får både du och förbundet mer kraft att skapa förändring på din arbetsplats. För varje medlem ökar vår styrka i påverkansarbetet och i förhandlingar med arbetsgivaren, vilket gör att dina arbetsvillkor både kan säkras och förbättras. Starka kollektivavtal tecknas av starka fackförbund.

Det fackliga medlemskapet är mycket mer än fina förmåner och tillgång till rådgivning i arbetslivet – det är en grundsten i det svenska arbetslivet. Maktbalansen mellan arbetsgivaren och en enskild arbetstagare är inte rättvis, om vi däremot går ihop tillsammans kan vi jämna ut den balansen. 

Förmåner i medlemskapet

Inkomst- och tvisteförsäkring: vi försäkrar din inkomst om du blir av med jobbet eller hamnar i tvist om uppsägning. 

Förmånliga försäkringar: som medlem i Fackförbundet ST får du möjlighet att teckna gruppförsäkringar till ett förmånligare pris. 

Karriärsstöd: vi erbjuder alla våra medlemmar tjänster för att komma vidare i arbetslivet, till exempel hjälp med CV, Linkedin-granskning och rådgivning.

Lönestatistik och lönerådgivning: som det största fackförbundet inom staten kan vi ge råd inför löneförhandling och lönerevisionen. 

Tidningen Publikt: vår medlemstidning Publikt sätter strålkastaren på staten och våra medlemmars arbetsplatser. 

Utbildningar: vi erbjuder egna utbildningar och rabatter på utbildningar. 

Rabatter: som medlem får du tillgång till fina rabatter på hotell, resor, träning och läsning.

Alla förmåner

Partipolitiskt obundna

Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundna. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån våra medlemmars intressen och i syfte att förbättra våra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund. Till oss är du välkommen oavsett befattning och utbildning, även om du är student eller doktorand.