Illustration med rutmönster mot lila bakgrund

Ett år med regeringen – här är tre frågor där vi tar ställning

Publicerad: 2023-10-18

Läs Fackförbundet STs ordförande Britta Lejons kommentar om första året med den nuvarande regeringen – och förslagen som påverkar dig som statsanställd.

För ett par veckor sedan avslutade vi årets förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för dig som arbetar inom staten. Det nya avtalet innebär löneökningar och flera andra viktiga förbättringar. Men det är inte bara i förhandlingsrummet som vi som fackförbund påverkar. Vi arbetar ständigt med att bevaka politiska frågor och sätta press på riksdag och regering. Det handlar om frågor som påverkar dig som medlem och din arbetsplats, men också saker som är viktiga för hela vårt samhälle.

För ett år sedan tillträdde nuvarande regering, med Tidöavtalet som grund. Som med alla regeringar klev de in med en lång lista med politiska förslag och vilja att förändra. Under året har en rad beslut och förslag lagts fram som vi ser påverkar dig som arbetar inom staten. Det här är några av de viktigaste frågorna just nu:

  • Många myndigheter befinner sig i en pressad situation, med hög arbetsbelastning och långa handläggningstider. Trots det väljer regeringen att föreslå ytterligare generella neddragningar, utöver produktivitetsavdraget. Vi vet vad det innebär för oss: mer stress och försämrad arbetsmiljö. Samma uppgifter ska utföras med mindre resurser. Det går inte ihop!
  • Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår en anmälningsplikt för offentliganställda. Det hotar tilliten till det offentliga och kommer bryta mot yrkesetik och försvåra jobbet för många. I Tidöavtalet finns också förslag om utökat tjänstemannaansvar. Vi håller inte med om att det behövs. Statstjänstemän behöver känna sig trygga i att kunna fatta svåra beslut.
  • Myndigheter ska slås ihop för att statsförvaltningen ska bli billigare. Men regeringen har inte utrett om det faktiskt är bra för verksamheten, bara tittat på hur de kan sparar pengar. Vi ser en risk med att besluten blir ogenomtänkta när ekonomi sätts före samhällets behov. Dessutom riskerar statens kompetens att försvagas när analysmyndigheter försvinner.

När vi som fackförbund tar ställning, gör vi det utifrån våra medlemmars intressen. Beslut som riskerar att försämra din arbetsplats, din arbetsmiljö eller din relation till dem som behöver den statliga servicen försöker vi påverka.

Att jobba inom staten är inte vilket jobb som helst. Dina – och närmare 100 000 andra medlemmars villkor – påverkar hela samhället. När statsanställda får möjlighet att göra sitt jobb väl påverkar det hela det demokratiska samhället och vår tillit till varandra positivt.

Därför tar vi ställning, granskar och påverkar. Den här likväl som andra regeringars arbete.

Läs mer om våra ställningstaganden.

Britta Lejon
Förbundsordförande
Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss