Fackförbundet STs utbildningar för förtroendevalda

Publicerad: 2022-04-13

Funderar du på att gå med i Fackförbundet ST och engagera dig fackligt? Vi har ett stort utbud av utbildningar för våra förtroendevalda. Syftet med dem är att du, efter att ha blivit förtroendevald, ska känna dig kompetent, trygg och modig i ditt viktiga uppdrag.

Våra förtroendevaldautbildningar skapar förutsättningar för ett effektivt och roligt engagemang. Självklart är alla utbildningar kostnadsfria.

Om du blir förtroendevald inom ST kommer våra utbildningar ge dig verktyg och stöd i ditt fackliga uppdrag. Förutom nya kunskaper får du också i vissa utbildningar ta del av praktiska erfarenheter och möjlighet att skapa kontaktnät med andra förtroendevalda.

Vilka utbildningar kan jag få?

Alla förtroendevalda börjar med den helt digitala introduktionsutbildningen. Nästa steg är en uppdragsutbildning, där du får lära dig mer om din roll och vad som ingår i ditt uppdrag. Därefter finns en mängd vidareutbildningar som ger dig fördjupade kunskaper i olika ämnen. Du väljer själv vilka du vill gå.

Utbildningarna kan delas in i fyra övergripande grupper:  

  • Utbildningar för samverkan och förhandling på arbetsplatsen 
  • Arbetsmiljöutbildningar 
  • Utbildningar i föreningsarbete  
  • Ledarskapsutbildningar

Hur går utbildningarna till? 

STs utbildningar är i huvudsakligen digitala, men vissa av dem kompletteras med träffar, digitala eller fysiska. Dessa tillfällen leds av en utbildningshandledare och innebär att du tillsammans med andra förtroendevalda får arbeta med relevanta case, ha gruppdiskussioner och utbyta erfarenheter.

Längden på utbildningarna kan variera, från 30 minuter upp till två och halv dag. De längre utbildningarna är uppdelade på flera moduler, så du själv kan välja hur du vill lägga upp din studieplan.

Du har rätt att utbilda dig – utan att drabbas ekonomiskt

Som förtroendevald har du enligt förtroendemannalagen rätt att, på betald arbetstid, gå utbildningar som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det täcker nästan alla våra utbildningar. Vissa utbildningar som fokuserar på föreningsverksamhet ger dig endast rätt till obetald ledighet. Det framgår i så fall av utbildningsbeskrivningen.

I regel ska du inte behöva resa långt för att gå en av våra utbildningar, men om det händer så behöver du varken betala för din resa eller för en eventuell övernattning. Själva utbildningen är alltid kostnadsfri.

Du får kunskaper för hela livet

Utbildningarna du får som förtroendevald är värdefulla – såväl i privatlivet som i karriären. Du får lära dig mycket om demokrati, föreningsliv, arbetsmarknaden samt lagar och avtal. Du kan dessutom få kunskap som hjälper dig i ditt ledarskap eller i samverkan och förhandlingar, vilket alltid är eftertraktat på arbetsmarknaden. Utbildningarna ger alltså många nya möjligheter och perspektiv. 

Det var en ögonöppnare. Nu läser jag tidningarna på ett helt annat sätt

Alexander Abedian, förtroendevald på ST inom Kriminalvården, som gick STs fackliga grundutbildning. 

Läs hela intervjun med Alexander

Är du redan förtroendevald inom ST?

Logga in på vår utbildningsportal med BankID för att få tillgång till alla utbildningar som är relevanta för dig. De är kopplade till ditt uppdrag, därför är det viktigt att ditt uppdrag är rätt registrerat – dubbelkolla gärna.  

Till utbildningsportalen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss