Fackförbundet ST sätter punkt.

Fackförbundet ST sätter punkt.

För att Sverige ska fungera, måste någon kämpa för statsanställdas trygghet, kunskap och tid. Vi sätter punkt innan de statliga arbetsgivarna går för långt.

Sverige börjar här.

För att Sverige ska fungera, måste någon kämpa för statsanställdas trygghet, kunskap och tid. Vi sätter punkt innan de statliga arbetsgivarna går för långt.


Som experter på staten är det vårt jobb och plikt att motarbeta orättvisor och konstigheter, ja dumheter i vissa fall, som staten sysslar med. Tystnadskulturen är ett exempel. Vår rapport Tyst stat visar att många är rädda för att kritisera sin statliga arbetsgivare. Så kan vi inte ha det på arbetsplatser som jobbar med dina demokratiska rättigheter.

Vi jobbar också för att ge de statsanställda rätt förutsättningar att hjälpa dig. Vårt påverkansarbete har resulterat i en introduktionsutbildning för statsanställda, som kan öka rättssäkerheten, minska risken för korruption och stärka statstjänstemannarollen.

Trygghet i anställningen är en förutsättning för att statligt anställda ska kunna jobba på ditt och alla medborgares uppdrag. Ett särskilt tillägg i nya LAS som vi förhandlat fram minskar otryggheten, samtidigt som vi sätter press på arbetsgivaren för att motverka stress i alla dess former.

Och om konflikter uppstår har vi alltid de statsanställdas rygg – med rådgivning, förhandlingshjälp och över 99 000 röster som jobbar tillsammans. Allt för att de ska ha möjlighet för att ge dig hjälp och service när du behöver den.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss