TCO: Tjänstemännens centralorganisation

Publicerad: 2022-03-31

Fackförbundet ST ingår i TCO som är en centralorganisation för 13 olika fackförbund i Sverige. TCOs uppgift är bland annat att värna om de fackliga fri- och rättigheterna och företräda medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet.

Tillsammans har alla förbund i TCO över 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna jobbar i allt från statliga myndigheter och bolag på statligt uppdrag till privata bolag, kommuner, landsting, kyrka med mera. Medlemmarna i förbunden är handläggare, lokförare, ingenjörer, lärare, poliser, sjuksköterskor och ekonomer för att nämna några. Över 60 procent av medlemmarna i TCO är kvinnor.

Lite fler än hälften av medlemmarna är anställda i den privata sektorn och strax under hälften i den offentliga sektorn. Många av medlemmarna är ledare och chefer och allt fler är också egenföretagare. 

Dessa förbund ingår i TCO 

Som enskild person kan du inte bli medlem i TCO. Men du kan bli medlem i ett förbund som ingår i TCO.  

 • Fackförbundet ST 
 • Finansförbundet 
 • Forena 
 • Försvarsförbundet 
 • Journalistförbundet 
 • Lärarförbundet 
 • Polisförbundet 
 • Scen & Film 
 • SYMF 
 • TULL-KUST 
 • Unionen 
 • Vision 
 • Vårdförbundet 

Så samarbetar Fackförbundet ST med TCO

Fackförbundet ST:s förbundsordförande, Britta Lejon, ingår i TCOs styrelse. Inom TCO finns också en förhandlingschefsgrupp och i denna ingår STs förhandlingschef.  

Inom TCO samarbetar ST om många frågor, till exempel påverkan på lagstiftning både i Sverige och inom EU där vi vill värna den svenska modellen. Våra experter arbetar tillsammans med experter från andra förbund och TCO i de frågor som är aktuella. Vi har till exempel varit involverade i en rättsutredning om hur distansarbete ska fungera efter pandemin.

TCO har också flera permanenta samarbetsgrupper för förbundens jurister och förbundens förhandlingschefer. STs övergripande fokus är att samarbeta kring frågor där vi når längre tillsammans.  

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss