Arbetsgivarverket och Almega

Publicerad: 2022-03-31

|Uppdaterad: 2024-01-29

Arbetsgivarverket (AGV) och Almega är så kallade arbetsgivarorganisationer. Det är dem vi på Fackförbundet ST, som företräder de anställda inom staten och på bolagen, förhandlar med innan vi sluter kollektivavtal vilket vanligtvis sker i en avtalsrörelse.

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och facket. Här regleras arbetsvillkor som till exempel lön, semester och andra villkor som är viktiga för dig som medarbetare. I förhandlingarna om villkoren i kollektivavtal finns två primära parter – arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen som företräder sina respektive medlemmar.

Med AgV träffar vi även kollektivavtal om tjänstepension och omställning (trygghetsavtal). På Almegas område träffas sådana avtal med PTK (en central sammanslutning av fackliga organisation på den privata sektorn) och Svenskt Näringsliv, (en central sammanslutning av privata arbetsgivare).

Arbetsgivarverket – en statlig förvaltningsmyndighet

Arbetsgivarverket är en statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för statliga arbetsgivarfrågor. De lyder under regeringen och ansvarar för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Arbetsgivarverkets medlemmar består av cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Deras uppgift är bland annat att: 

  • företräda arbetsgivarna i centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna 
  • företräda staten i arbetsrättsliga tvister  
  • utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken genom samverkan med medlemmarna. 

Det centrala kollektivavtalet som tecknas för det statliga avtalsområdet omfattar cirka 270 000 anställda inom staten. 

Almega

Almega är en arbetsgivarorganisation inom den privata tjänstesektorn. Inom Almega finns ett antal branscher som var och en sluter kollektivavtal för sin egen bransch med ett antal fackliga organisationer, däribland Fackförbundet ST.

Almega representerar över 11 000 företag i ett 60-tal branscher som sysselsätter över en halv miljon medarbetare. De branscher där Fackförbundet ST träffar avtal inom Almega är bransch Spårtrafik, Kommunikation och Järnvägsinfrastruktur.