Oacceptabelt att fackliga ledare i Belarus arresteras

Publicerad: 2022-04-28

Nyhet Vi har nåtts av nyheten att fackliga ledare och medarbetare har arresterats i Belarus och att flera fackförbund har genomsökts och att dokument, mobiltelefoner och andra ägodelar har beslagtagits.

Att våra fackliga kollegor i Belarus arresteras, trakasseras och förföljs är oacceptabelt. Därför har STs Britta Lejon tillsammans med de andra fackförbunden på offentlig sektor undertecknat ett protestbrev till den Belarusiska ambassadören i Stockholm.

”Det inträffade är inget annat än en omotiverad förföljelse av människor som organiserat sig för att arbeta för goda arbetsvillkor. Något den belarusiska staten borde välkomna snarare än bestraffa. Vi beklagar att fackliga och andra demokratiska rättigheter länge har hotats eller lyst med sin frånvaro i Belarus.”

Vi kräver att våra fängslade kollegor i Belarus släpps fria!

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss