Tåg på perrong

Med anledning av den pågående konflikten på MTR

Publicerad: 2023-04-16

|Uppdaterad: 2023-04-19

Nyhet Den pågående konflikten mellan lokförarna och MTR har eskalerat till en "vild strejk" som inleddes natten till måndag. Vi har stor förståelse för den frustration som anställda på MTR upplever och vill poängtera att vi som fackförbund är mitt uppe i förhandlingar för att säkerställa de bästa möjliga villkoren för våra medlemmar.

Samtidigt vill vi uppmana våra medlemmar att avstå från att delta i den vilda strejken. Detta eftersom deltagande i en vild strejk kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis skyldighet att betala skadestånd. Dessutom kan vilda strejker i värsta fall leda till stränga åtgärder från arbetsgivarna, såsom nedstängda verksamheter och uppsagda anställningar.

Det finns regler för konfliktåtgärder som är tillåtna för att pressa motparten till eftergifter i förhandlingar. Men eftersom avtalet med MTR löper ut den sista april, så är vi inte där ännu. Om vi eller någon annan facklig part hamnar i konflikt med arbetsgivaren efter den 30/4, kommer vi att informera våra medlemmar om hur de ska förhålla sig till den situationen. Under tiden är det viktigt att vi som fackförbund håller oss till regelverket för att våra krav ska vara trovärdiga i förhandlingarna. Vi vill undvika att en vild strejk leder till det motsatta.

Vi förstår att det kan uppstå många frågor och kanske till och med oro under de kommande dagarna. Vi vill därför påminna om att vi finns för att ge stöd och rådgivning till våra medlemmar.

Kontakta Fackförbundet ST

Du når vår rådgivning på telefon 0771-555 444. Välj knappval 2 i menyn. Vi har öppet måndag till fredag mellan 08.30–16.30. Du kan även mejla till stdirekt@st.org.

Kom ihåg att du också alltid kan vända dig till förtroendevalda på din arbetsplats. Hitta ditt lokala fack.

Är du journalist? Kontakta press- och opinionsansvarig.

  FAQ om vild strejk på MTR

  En vild strejk är en strejk som initieras direkt av arbetstagare utan officiellt stöd av facken. Anledningen till att facken inte stöttar vilda strejker är för att de bryter emot strejkrätten* och går emot de regelverk som gäller under tiden ett förhandlat kollektivavtal är gällande. Med andra ord – genom att stötta vilda strejker bryter vi det avtal som vi själva förväntar oss att arbetsgivaren inte ska bryta.

  *Sedan 1976 har det varit olagligt att genomföra vilda strejker under perioder då kollektivavtal är på plats. Mer utförlig info om strejkrätten finns här.

  Vi uppmanar våra medlemmar att avstå från att delta i strejken. Deltagande i en vild strejk kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis skadestånd för de arbetstagare som deltar. Dessutom kan vilda strejker i värsta fall leda till stränga åtgärder från arbetsgivarna, såsom nedstängda verksamheter och uppsagda anställningar.

  Det finns regler för konfliktåtgärder som är tillåtna för att pressa motparten till eftergifter i förhandlingar. Men eftersom avtalet med MTR löper ut den sista april, så är vi inte där ännu. Om vi eller någon annan facklig part hamnar i konflikt med arbetsgivaren efter den 30/4, kommer vi att informera våra medlemmar om hur de ska förhålla sig till den situationen. Under tiden är det viktigt att vi som fackförbund håller oss till regelverket för att våra krav ska vara trovärdiga i förhandlingarna. Vi vill undvika att en vild strejk leder till det motsatta.

  Nej, de rykten som cirkulerar om att de som deltar i den vilda strejken riskerar att betala bara 3000 kronor i skadestånd stämmer inte. Det kommer med stor sannolikhet bli mer än så.

  Informationen om 3000 kronor kommer förmodligen från en dom från en vild strejk 2018. I den dömde Arbetsdomstolen ut 2500-3500 kronor i skadestånd per strejkande arbetstagare. Men samtidigt krävde domstolen att arbetstagarna även skulle betala en stor del av arbetsgivarnas rättegångskostnader, vilket ledde till ytterligare 5693 kronor per person.

  Den gången argumenterade fackförbunden för att strejken inte var olaglig, vilket ledde till att de fick betala hälften av rättegångskostnaderna. Men denna gång är det osannolikt att fackförbunden kommer att göra det, eftersom de redan tydligt har meddelat att strejken är olaglig. Om den här strejken hamnar i rätten, kan rättegångskostnaderna per person alltså bli ännu högre.

  Det är viktigt för oss att våra medlemmar är medvetna om detta för att förstå de privatekonomiska konsekvenserna som kan ske till följd av deltagande i den vilda strejken. 

  Frågan som ligger till grund för den vilda strejken handlar om lokförares utsatthet kopplat till ensambemanning på pendeltågen - en problembeskrivning som vi på Fackförbundet ST delar.

  Strejken är en reaktion på att regionen vill ta bort tågvärdarna på MTR, något som våra förtroendevalda anser skulle riskera att utsätta lokförarna för extrem stress och fara. Vi ser alltså att den bakomliggande orsaken till strejken är djupt problematisk.

  Arbetsmiljön och säkerheten på pendeltågen är en enormt viktig fråga för oss. Därför arbetar vi nu intensivt i förhandlingarna för att ensamarbete inte ska förekomma i sådana miljöer. Men en vild strejk kan riskera att påverka förhandlingarna negativt. Vi uppmanar våra medlemmar att inte delta i strejken utan invänta vad som sker när det nuvarande avtalet löper ut den sista april. 

  Vi arbetar på flera sätt för att få till ett förbud mot ensamarbete på pendeltågen. Förutom att driva frågan i förhandlingar har vi varit aktiva sedan regionen tog beslut år 2021 om att ta bort tågvärdarna. Vi begärde redan hösten 2021 att frågan skulle riskbedömas tillsammans med skyddsorganisationen under de MBL-förhandlingar som MTR genomförde.

  Överlag har skyddsorganisationen under en längre period aktivt arbetat för att delta i all hantering av arbetsmiljöfrågor. Under våren 2022 lades exempel två skyddsstopp med hänvisning till tidigare förbud* mot ensambemanning i pendeltågstrafiken.

  Skyddsorganisationen har också gjort stora ansträngningar för att påverka och få inflytande i de områden där det finns lagstöd för samverkan. En av strategierna har varit att genomföra två enkätundersökningar bland lokförare för att ta reda på deras åsikter om ensamarbete. Resultaten från dessa har vi sedan försökt delge beslutsfattande politiker, men tyvärr inte fått gehör.

  Dessutom har en "6 6a"* lagts där skyddsorganisationen begär att MTR ska undersöka arbetsmiljöriskerna mer grundligt. Dessa åtgärder har bland annat resulterat i inspektion och förelägganden från Arbetsmiljöverket. För närvarande pågår en inspektion där Arbetsmiljöverket har att ta ställning till ett förbud mot ensamarbete i Stockholmspendeln.

  *År 2006 fattade den dåvarande regeringen beslut om förbud mot ensamarbete på dåvarande Stockholmspendeln. 

  *En “6 6 a” hänvisar till Arbetsmiljölagens kapitel 6, paragraf 6 som ger skyddsombudet rätten att kräva åtgärder eller undersökningar för att säkerställa en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte uppfyller skyddsombudets krav kan denne vända sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp. Arbetsmiljöverket kan då fatta beslut om föreläggande eller förbud och utfärda viten mot arbetsgivaren. I korthet handlar en 6 6 a om skyddsombudets rätt att verka för en säker och god arbetsmiljö.

  Här kan du läsa om vilka frågor vi driver i förhandlingarna inom spårtrafik.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss