Kvinnor som håller varandra om ryggen

Så jobbar Fackförbundet STs förtroendevalda med likabehandling

Publicerad: 2024-03-01

Förtroendevalda inom Fackförbundet ST arbetar på olika sätt med jämställdhetsfrågor och likabehandling. Här berättar två förtroendevalda om hur de valt att engagera sig i frågorna.

Johanna Damm, tågvärd på SJ

"Det är viktigt att alla behandlas lika och ges samma förutsättningar"  

Johanna Damm är tågvärd på SJ AB och sedan fyra månader tillbaka är hon likabehandlingsansvarig i den fackliga styrelsen på arbetsplatsen. Uppdraget innebär att löpande arbeta med jämställdhet och andra likabehandlingsfrågor, som att förebygga diskriminering och säkra en inkluderande arbetsplats. 

– Jag valde att bli likabehandlingsansvarig för att jag tycker det är viktigt att alla behandlas lika och ges samma förutsättningar, så gott det går inom ramarna för verksamheten. Det är ett väldigt lärorikt och händelserikt arbete. 

På vilket sätt arbetar du med uppdraget? 

– Allt har sin start någonstans, så jag har först och främst behövt sätta mig in i var vi började någonstans, var vi är idag och var vi vill.Jag har fått bra stöd av företaget i att få insikt i olika områden, så att vi tillsammans kan se till så alla får så jämlika förutsättningar som möjlig.

Vad är roligast?

– Att få lära sig olika saker inom olika områden hela tiden. Jag arbetar för alla medlemmar. Och alla medlemmar har olika förutsättningar, vilket gör arbetet spännande. Jag behöver sätta mig in i olika situationer för att hitta den bästa lösningen på olika problem. Självklart behöver jag också ha bra koll på vad lagen säger, som är ett mycket viktigt stöd för att jag ska kunna göra mitt uppdrag.  

Vad är ditt mål med uppdraget?  

– Att alla ska behandlas lika så långt det går utifrån lagar, regler och verksamhetens förutsättningar. 

Vill du också bli likabehandlingsansvarig?

Som likabehandlingsansvarig har du det övergripande ansvaret för det lokala fackets arbete mot diskriminering och för en mer inkluderande arbetsplats. I detta ingår att bevaka att förebyggande arbete enligt arbetsmiljö- och diskrimineringslagen utförs. 

Läs mer här

Johan Almén, utredare på Försäkringskassan 

“Som ordförande vill jag se till att allt styrelsearbete genomsyras av ett likabehandlingsperspektiv”

Johan Almén är sektionsordförande och ledamot i ST inom Försäkringskassan. För honom är likabehandlingsarbetet en självklarhet för att uppfylla förtroendet han fått från sina kollegor. 

-När du är förtroendevald ställer du upp på Fackförbundet STs etiska förhållningssätt och de värderingar som yttrar sig bland annat i stadgarna. Likabehandling måste därför vara varje förtroendevalds uppgift att bidra till. Det måste vara med oss hela tiden, i allt vi gör.

På vilket sätt arbetar du med likabehandling i ditt förtroendeuppdrag? 

– Som ordförande vill jag se till att allt styrelsearbete genomsyras av ett likabehandlingsperspektiv. Att vi tittar på alla sakfrågor med de glasögonen på.  

Hur tas det emot hos dina förtroendevaldakollegor?

– Bra! Jag upplever att det inte finns något motstånd alls, utan tvärtom är ett perspektiv som fler vill vässa till. Både på arbetsplatsen och hos sig själva.  Och för mig är det väldigt tydligt att det här är en gemensam beslutsamhet i styrelsen, det är alltså inte jag som ensam driver arbetet utan vi är alla lika måna om det. 

Vad gör ni när ni upptäcker brister i likabehandlingsarbetet?

– Det kan handla om olika saker. Dels kan det handla om situationer som uppmärksammats på arbetsplatsen där likabehandlingen brustit. Kommer något sånt upp stannar vi upp i dagordningen och tar allt tid som behövs till att utreda den situationen.  Det är alltid hög prioritet på de ärendena. 

– Men det handlar också om oss som personer. Vi har fått in en kultur där vi är uppmärksamma på vårt eget och varandras beteenden. Vi är inte rädda för att påpeka för varandra när vi märker att någon av oss eventuellt ”slirar lite”.

Vad gör ni då? 

– Vi lyfter det, men inte på ett dömande sätt. Vi har sagt att det är helt okej att göra eller säga fel, men att vi ska vara öppna för att förändra våra beteenden. Det har gjort det till ett både tryggt och tillåtande forum för att vi ska bli så bra vi bara kan i de här frågorna.

Vad är roligast med arbetet? 

– Att det inte är något snack om saken i just det här förbundet. Vi drivs av värderingar här och sticker ibland ut bland andra fackförbund på arbetsplatsen just därför. Det underlättar verkligen att ha förbundet i ryggen och kul att det dessutom är något vi kan värva medlemmar på.