kvinna som förhandlar

Förhandlingar om LAS för dig som är statligt anställd 

Publicerad: 2022-05-17

Den första oktober börjar regeringens planerade ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla. Fackförbundet ST har förhandlat om avtalen för dig som är statligt anställd. Här kan du läsa om de viktigaste förhandlingsfrågorna. 

28/6-22: avtal färdigt!

Efter långa förhandlingar har vi landat i ett avtal som kompletterar ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) för dig som jobbar statligt. Ändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Läs mer här

I januari 2019 fattade regeringen och samarbetspartierna beslut om att göra ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Inom privat sektor är överenskommelsen färdig men på den statliga sidan pågår förhandlingar. Avtalet för den privata sektorn går inte att överföra till den statliga sektorn.

Det finns flera fördelar för arbetsgivare och arbetstagare i de nya villkoren som krockar med regler inom staten. Därför förhandlar Fackförbundet ST nu med Arbetsgivarverket tillsammans med OFR/SPO, Saco-S och SEKO. Det är viktigt att du som är statsanställd får lika goda villkor som den som är privat anställd.  

STs viktigaste förhandlingspunkter  

  • Statens avtal ska vara lika bra eller bättre än på den privata sidan  
  • Statsanställda ska få samma ersättning vid studier som privat anställda  
  • Färre visstidsanställda i staten  

Målet är att förhandlingarna ska vara klara den 22 juni eller absolut senast när de nya lagarna börjar tillämpas den 1 oktober. “Men det kan bli hett och det kan bli bråkigt innan vi är i mål”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

Samma förutsättningar för vidareutbildning

Statligt anställda ska ha samma förutsättningar som privata tjänstemän att få vidareutbilda sig mitt i livet med god ekonomisk kompensation.   

ST vill att våra medlemmar ska få utfyllnad av lönen för att ha ekonomiska förutsättningar att använda sig av den här möjligheten till att studera mitt i livet. Denna utfyllnad av lön fungerar ungefär på samma sätt som den föräldrar får vid föräldraledighet.

Färre visstidsanställda i staten

I staten finns många som har visstidsanställning. Och i staten finns också speciella regler som gör att arbetsgivaren kan använda flera olika former av visstidsanställningar. Det här är en fråga som vi ska försöka rätta till i de här förhandlingarna säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST.