Ung kvinna med cykelhjälm

Som medlem i ST får du extra trygghet vid tvist

Publicerad: 2022-09-21

Fackförbundet ST är bland de första fackförbunden i Sverige med att kunna erbjuda dig som är medlem skyddad inkomst om du hamnar i tvist med din arbetsgivare. Försäkringen ingår i ditt medlemskap i ST.

Som en del av ändringarna i LAS, Lagen om anställningsskydd, kommer du som hamnar i tvist med din arbetsgivare inte längre ha rätt till lön under tiden som tvisten pågår. Det har vi som fackförbund kämpat för att kompensera och nu har vi landat i en försäkring som ersätter den uteblivna lönen. 

När hjälper försäkringen? 

Om du tycker att du blir uppsagd på felaktiga grunder ska du kontakta ditt lokala fack som kan hjälpa dig att tvista mot arbetsgivaren. Om din fackliga företrädare tillsammans med ombudsmännen på STs kansli också anser att du har blivit uppsagt på felaktiga grunder så kan ni starta en tvisteförhandling med arbetsgivaren.   

Vad är en uppsägning?

Det är skillnad mellan varsel, uppsägning och avsked.

 • Avskedad kan du bara bli om du misskött dig grovt på jobbet. Då upphör din anställning direkt.
 • En uppsägning måste det finnas saklig grund för och du har rätt att få den skriftligt från arbetsgivaren. Vid en uppsägning gäller även den uppsägningstid som är förhandlad.
 • Varsel är när arbetsgivaren förvarnar om att en större mängd (minst 5) uppsägningar kommer ske inom organisationen.

  Eftersom en tvist kan pågå i flera månader, ibland i över ett år, kan det få stora konsekvenser för den anställda att lönen uteblir. Risken att förlora sin inkomst kan leda till att medlemmar inte vill att frågan drivs vidare. Detta ser vi på Fackförbundet ST som ett stort problem och har därför förhandlat fram en egen försäkring som täcker våra medlemmars lön om de tvistar med sin arbetsgivare om en felaktig uppsägning. 

  Om försäkringen 

  Inkomstförsäkringen för tvist ingår utan extra kostnad i ditt medlemskap i ST och gäller från den 1 oktober 2022. 

  Hur stor är ersättningen?

  Ersättningen täcker löner på upp till 80 000 kronor med upp till 80 procent under en period på max 300 dagar.

   • Om den anställda och facket får rätt i Arbetsdomstolen tvingas arbetsgivaren att betala ut lönen som den anställda inte fått under perioden som tvisten pågått. I så fall ska beloppet som ST ersatt medlemmen med under tvisten återbetalas till förbundet. 
   • För fackligt förtroendevalda som är av särskild betydelse för verksamheten gäller inte lagändringen. Den som faller inom detta kriterium får ha kvar sin anställning under hela tvistetiden.  
   • Försäkringen gäller inte vid andra typer av tvister som exempelvis kan handla om att arbetsgivaren bryter mot kollektivavtal eller om en medlem tvistar för att hen har för låg lön. Om du upplever någon av dessa problem på din arbetsplats råder vi dig att kontakta din lokala förtroendevalda eller ST Direkt på 0771-555 444. 
   • För STs bolagsanställda medlemmar finns motsvarande skydd i Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.