LAS och den förändrade arbetsrätten

Publicerad: 2022-05-17

Som en följd av Januariavtalet 2019 håller den svenska arbetsrätten, med lagen om anställningsskydd (LAS) i spetsen, på att ändras. Här reder Fackförbundet ST vad ändringarna innebär för dig som jobbar inom staten eller på ett bolag.

I korthet innebär reformen färre otrygga anställningar och större möjlighet till kompetensutveckling mitt i livet. Men arbetsgivaren får också större flexibilitet och mindre kostnader vid uppsägningar.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss