Åsa intervju

"Medlemmarna gör oss starka i förhandlingsrummet”

Publicerad: 2023-06-20

Avtalsrörelsen för medlemmar inom staten är igång. Möt Fackförbundet STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar, som berättar om hemligheten bakom framgångsrika förhandlingar och varför medlemmarna är anledningen till förbundets förhandlingsstyrka.

Årets avtalsrörelse spås bli den tuffaste i Fackförbundet STs historia. Trots det är vår förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar hoppfull inför årets förhandlingar; 

- Vi har visat prov på förhandlingsstyrka flera gånger tidigare. Den här gången blir inget undantag, konstaterar hon. 

Varför är årets avtalsrörelse särskilt tuff? 

- Aldrig tidigare har en avtalsrörelse skett under ett så utmanande omvärldsläge som nu. Förra avtalsrörelsen var vi i och för sig mitt i en pandemi, vilket var utmanande i sig. Men nu får vi hantera konsekvenserna av det som ställdes på sin spets då, samtidigt som nya kriser rullat in. 

- Men det gör oss å andra sidan ännu mer beslutsamma – nu, om någonsin, behöver våra medlemmar bästa möjliga villkor på jobbet. 

Sedan 14 år tillbaka är Åsa förhandlingschef på förbundet.

- Det här blir min sjätte avtalsrörelse. Och på 14 år har jag hunnit med tio superförhandlingar för ST-medlemmarna! 

Vad menas med superförhandling? 

- En förhandling där det står väldigt viktiga förutsättningar för våra medlemmar på spel. Sånt som spelar roll på många nivåer av livet, inte bara kopplat till arbetsplatsen. 

- Avtalsrörelsen är vår största superförhandling. Men mellan förra avtalsrörelsen och den som sätter igång nu har vi till exempel förhandlat fram både en trygghetsöverenskommelse och ett pensionsavtal som inneburit viktiga förbättringar för våra medlemmar. 

Utan medlemmarna - ingen förhandlingsstyrka

Enligt Åsa är grundbulten i facklig förhandlingsstyrka att vara många som vill samma saker. Om kraven kommer ur många människors gemensamma problembeskrivning och lösningsförslag, blir det svårt för motparten att vifta bort dem. 

- I grund och botten är det medlemmarna som gör oss starka i förhandlingsrummet. Utan dem hade vi aldrig kunnat driva det vi gör nu.

På vilket sätt har de bidragit till kraven som Fackförbundet ST driver? 

- Inför avtalsrörelsen gjorde vi en stor medlemsundersökning, där medlemmarna fick prioritera sina viktigaste frågor. Det är utifrån det underlaget som vi har format kraven.

Vilka signaler fick ni i den undersökningen? 

- Att lön självklart är ett jätteviktigt område för våra medlemmar. Och på grund av inflationen är det både en mer angelägen och tuff fråga för oss att driva. Men vi ska göra allt vi kan för att maximera löneutvecklingen på både lång och kort sikt trots omständigheterna. 

- Det andra som var väldigt talande i undersökningen var den enormt höga arbetsbelastningen och känslan av förlorat inflytande över den egna arbetsmiljön och arbetssituationen. Det har vi på flera olika sätt burit med oss in i formulerandet av kraven.

Flera vinster i förra avtalsrörelsen

I förra avtalsrörelsen gjordes flera viktiga vinster för Fackförbundet STs medlemmar. För Åsa handlar de största vinsterna om ökat fackligt inflytande i centrala frågor av medlemmarnas arbetsliv. 

- Det kan spontant låta mjäkigt, men det är vinster som inneburit stora och konkreta förbättringar för våra medlemmar. 

- Innan förra avtalsrörelsen hade våra medlemmar exempelvis stora arbetsmiljöproblem som vi på ett snabbfotat sätt inte kunde komma till bukt med. Men tack vare att vi lyckades förhandla fram ett partsgemensamt arbetsmiljöarbete, har vi äntligen kunnat sätta in snabba åtgärder när arbetsmiljöproblem uppstått. 

- En annan vinst var att vi fick igenom att pensionsförhandlingarna skulle genomgöras efter avtalsrörelsen, när förändringarna var klara i det allmäna systemet. De förhandlingarna gick i mål tidigare i våras och innebar avsevärda förbättringar det statliga pensionsavtalet. Det hade inte alls varit självklart utan att vi fick igenom förra avtalsrörelsens vinster.

På andra sidan av förhandlingsbordet sitter Arbetsgivarverket. Det vill säga de som företräder arbetsgivarna. Hur gick det för dem? 

- Ja, i en avtalsrörelse handlar vinsterna minst lika mycket om vad man lyckas stoppa som vad man lyckas driva igenom. Förra avtalsrörelsen fick Arbetsgivarverket igenom ungefär 30 procent av sina krav medan vi fick igenom över 50. Det tycker jag säger en del.

- Men återigen - de här framgångarna hade inte varit möjliga om vi inte haft de medlemmar som vi har.  Vi är många som bär avtalsrörelsen tillsammans, men allt börjar och slutar hos medlemmen.